900 kinderen vieren bouwstart van nieuwe school in Kloosterveste

4 december 2008 07:14 - Koninklijke BAM Groep nv

Assen/Bunnik, 4 december 2008 - Ruim 900 leerlingen van de basisscholen Het Sterrenschip en Het Krijt en peuters van de peuterspeelzaal SPA en de kinderopvang ASKA markeren woensdag 10 december op symbolische wijze de start van de bouw van de nieuwe Multi-Functionele Accommodatie (MFA) in Kloosterveste. Met de realisatie van de MFA krijgt een breed scala aan organisaties in Kloosterveste onderdak. Wethouder Onderwijs Jaap Kuin en BAM Vastgoed directeur Alfred Bolks ontvangen de 900 kinderen op de bouwplaats.

900 kinderen hijsen eigen gemaakte vlag

De kinderen van de 36 klassen van OBS Het Sterrenschip en CBS Het Krijt en de groep peuters van de SPA en ASKA hebben een eigen klassenvlag gemaakt. Bijzonder is ook de gezamenlijke vlag die door een aantal leerlingen in de bovenbouw is gemaakt voor de nieuwe school. Deze vlag staat niet alleen symbool voor de nieuwe school, maar tekent ook de hechte verbintenis van beide scholen. Het hijsen van de 37 klassenvlaggen en de vlaggen van gemeente Assen, de nieuwe school en BAM gebeurt aan de rand van het bouwterrein. De vlaggen zullen enkele weken blijven wapperen.

'Samen onder 1 dak' Kloosterveen

De nieuwe MFA in Kloosterveste is gebaseerd op het spraakmakende concept 'Samen onder 1 dak'. Dit concept, waarin 'ontmoeten, leren en groeien' centraal staan, is ontwikkeld vanuit wensen en gezamenlijke belevin¬gen. De ruimtes in 'Samen onder 1 dak' zijn verdeeld naar functies: lounge, multifunctioneel, techniek, keuken en ontmoetingshal. Zo kunnen meerdere organisaties gebruik maken van dezelfde ruimtes. Toekomstige gebruikers van de MFA zijn onder andere: de scholen Het Krijt en Het Sterrenschip, kinderopvang ASKA, peuterspeelzaal SPA, de wijkvereniging WLK en de PKN (Protestantse Kerk Nederland).

'Samen Onder 1 Dak' is al gesitueerd in het semipermanente onderkomen waar genoemde partners nu in zijn gehuisvest. Het concept vraagt een andere manier van samenwerken. Vooruitlopend op de nieuwe situatie is daar recentelijk al een stevige start mee gemaakt.

Kloosterveste: wonen, werken, winkelen, sporten en recreëren

Het cirkelvormige Kloosterveste omvat aan de binnenzijde een mix van commerciële en maatschappelijke functies, parkeren en wonen. Aan de buitenzijde van de cirkel bevinden zich uitsluitend woningen. De realisatie van het voorzieningengebied zal naar verwachting eind 2010/begin 2011 worden afgerond. De bouw van de woningen aan de buitenzijde wordt afgestemd op de voortgang van de verkoop ervan. In het informatiecentrum aan de Vestesingel is alle actuele informatie over Kloosterveste te bekijken.

Bouwpartners

Kloosterveste is een ontwikkeling van BAM in nauwe samenwerking met de gemeente Assen. Naast projectontwikkelaar BAM Vastgoed zijn diverse werkmaatschappijen van Koninklijke BAM Groep actief in Kloosterveste, Assen. Zo zorgt BAM Wegen voor het bouw- en woonrijp maken van de locatie en wordt de bouw van de verschillende deelprojecten uitgevoerd door BAM Utiliteitsbouw, BAM Woningbouw en BAM Techniek.

Voor meer informatie over het MFA-concept kunt u contact opnemen met Nicoline Waanders, gemeente Assen,
0592-366380