Aandeelhouders Koninklijke BAM Groep keuren transactie inzake BHD goed

6 november 2003 19:49 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 5 november 2003 - De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke BAM Groep, die hedenmiddag plaatsvond in Amsterdam, heeft de transactie inzake Ballast Ham Dredging (BHD) goedgekeurd. BHD zal samengaan met Van Oord ACZ in een nieuwe baggeronderneming, die de naam Van Oord zal dragen.

De wederzijdse due diligence onderzoeken zijn vrijwel afgerond. De behandeling van de adviesaanvraag door de betrokken ondernemingsraden bevindt zich reeds in een vergevorderd stadium. De procedure bij de mededingingsautoriteiten is in gang gezet.

Nadere informatie: