Aannemer en start werken Noorderlijn gekend

20 november 2015 10:08 - BAM PPP bv

(Persbericht Stad Antwerpen:) Antwerpen, 19 november 2015 - De volgende stap in het ambitieuze project Noorderlijn is gezet. Vandaag wordt het contract met TramContractors NV ondertekend. In maart 2016 starten de eerste werken op de Frankrijklei en de Noorderlaan. ‘We zijn erg blij dat we kunnen beginnen aan de afwerking van de Leien en de uitbreiding van het tramnet’, zegt Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis.

In 2013 startte de zoektocht naar het aannemersconsortium dat het project Noorderlijn zou realiseren. Na onderhandelingen met de respectieve indieners, werd er voor de aannemersgroep TramContractors NV, bestaande uit BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie en Cofely Fabricom (ENGIE), gekozen. Vandaag ondertekenen De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de aannemersgroep het definitieve contract. Dit contract legt naast de technische en financiële bepalingen ook de timing en fasering van de werken vast.

‘Nu de metroverbinding tussen Wommelgem en het Astridplein in gebruik is, starten we met de aanleg van nieuwe tramlijnen in de stad’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. ‘Tegelijkertijd maken we enkele belangrijke assen verkeersveilig. Tegen eind 2018 maken we reizen in en door Antwerpen dus een pak vlotter en veiliger.’

Verloop van de werken

In maart 2016 start de aannemer met de heraanleg van de Frankrijklei, de aanleg van de open helling voor de tram en parking onder het toekomstige nieuwe Operaplein en de toekomstige toegang tot de ondergrondse metro en parking op de kop van De Keyserlei. Ook starten de werken aan de trambusbaan op de Noorderlaan.

In mei 2016 start de heraanleg van de Rijnkaai. In augustus starten de werken aan de Londenbrug waardoor deze niet meer bruikbaar is voor het autoverkeer. In september volgt dan de aanleg van de tramsporen op de Londen-Amsterdamstraat.

In juni 2017 starten de werken aan het Operaplein, hierdoor worden de Leien onderbroken tussen de Maria-Theresialei en de Violierstraat. Ook de eerste werken aan de Italiëlei gaan dan van start. Tram 7 kan dan al gebruikmaken van de nieuwe aangelegde Rijnkaai en het keerpunt in de Amsterdam- en de Bataviastraat. Ook op de Noorderlaan rijdt dan tram 6 van de park-and-ride Havana via de Groenendaallaan naar het centrum van de stad.

Tegen de zomer van 2018 is het Operaplein bovengronds klaar. Begin 2019 kan de nieuwe tram 1 doorrijden op de Noorderleien, langs Spoor Noord en de Kempenstraat, tot aan het eindpunt Havana op Luchtbal. Tegen de zomer van 2019 kan ook het autoverkeer onder het nieuwe Operaplein door.
Vandaag zijn er al voorbereidende nutswerken gestart op de Rijnkaai, in de universiteitsbuurt en op de Frankrijklei.

Slim door de werken

Samen met de aannemersgroep wordt er werk gemaakt van een gedetailleerde planning en fasering van de werken. Per werfgebied worden er bereikbaarheidskaarten opgemaakt. Deze kaarten houden niet alleen rekening met de werken voor de Noorderlijn, maar ook met alle andere grote werken die in en rond de stad plaatsvinden.

De overlegmomenten met de verschillende belangengroepen, zoals ondernemingen, handelaars, horeca maar ook de buurtbewoners over hun bereikbaarheid starten vanaf januari 2016. Hiervoor zullen aparte uitnodigingen verstuurd worden.

Bewoners en geïnteresseerden kunnen van bij de start van de werken terecht in een infopunt in de Theaterbuilding aan de Rooseveltplaats. Zij vinden hier niet alleen praktische informatie over de werken, maar kunnen hier ook terecht voor kleine bewonersvergaderingen. Ook de handelaars en hun verenigingen zijn hier hartelijk welkom.