Aanvoer delen nieuw aquaduct in Oude Rijn (A4) - voor verdiepte aanleg A4 tussen Leiderdorp en Leiden/Zoeterwoude

16 mei 2013 06:00 - BAM Infra bv
Nieuw aquaduct

(Persbericht Rijkswaterstaat:) Utrecht, 15 mei 2013 - Op de plek van de gesloopte brug over de Oude Rijn wordt een tweede verbrede en verdiepte rijbaan voor de A4 gebouwd met opnieuw een stalen aquaduct. Deze rijbaan is in de eindsituatie bedoeld voor de rijrichting Amsterdam. Voor dit aquaduct zijn vandaag drie grote stalen delen over water aangevoerd.

Donderdagochtend 16 mei om 7.00 uur start het op de oever plaatsen van de delen, die worden opgeslagen op het werkterrein tussen de Oude Rijn en de Hoge Rijndijk. Aansluitend worden de delen samengesteld tot één bak. In het najaar wordt de aquaductbak vervolgens afgezonken.

Rijkswaterstaat werkt aan de wegverbreding en -verdieping van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en Leiden. Tussen Leiderdorp en Leiden/Zoeterwoude wordt de A4 ter hoogte van de Oude Rijn verdiept aangelegd over een lengte van 1.400 meter.

Nieuwe aquaductHet eerste deel van de verbrede en verdiepte rijbaan van de A4 is in maart 2012 in gebruik genomen. Het verkeer in beide richtingen maakt nu tijdelijk gebruik van dit eerste deel. Er zijn in beide richtingen drie versmalde rijstroken en er geldt vanwege de veiligheid een verlaagde snelheid van 80 km/u.

De totale verbreding van het traject A4 Burgerveen–Leiden is eind 2014 een feit. Dan wordt het verkeer gesplitst naar de eindsituatie van twee rijbanen met ieder drie rijstroken. Met het project verbreding A4 Burgerveen-Leiden wordt een verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en de leefomgeving bereikt.