Allonge (wijziging) bij overeenkomst project Mijnsheerlyckheid getekend

23 december 2011 20:03 - BAM Wonen bv

(Persbericht gemeente Aalsmeer:) Aalsmeer, 22 december 2011 - Wethouder Ad Verburg, Martin van Dolderen, directeur van Mijnsheerlyckheid beheer bv namens BAM (bouwer en projectontwikkelaar), en Lex Roders, directeur van Mijnsheerlyckheid beheer bv namens Habion (woningcorporatie voor ouderen en projectontwikkelaar), ondertekenden een zogenoemde allonge (wijziging) bij de gronduitgifte en realisatieovereenkomst van het project Mijnsheerlyckheid. De realisatieovereenkomst was al in een eerder stadium door partijen ondertekend.

Deze allonge was nodig in verband met de wijzigingen in de bouwplannen voor blok B en Blok C (de drie woongebouwen) in het centrum van Kudelstaart. Na de ondertekening van deze allonge kan nu snel worden gestart met de planologische procedure. Als alles meezit, kan dan medio maart 2012 worden gestart met de bouw. Dat is goed nieuws voor de tientallen huurders en kopers van de appartementen in het project Mijnsheerlyckheid (hierna te noemen het project) die hun nieuwe woning zo snel mogelijk willen betrekken. De bouw wordt in één keer begonnen en uitgevoerd; er wordt dus niet in fasen gebouwd, wat de overlast voor de omwonenden beperkt.

Herontwikkeling

Van de zomer is gestart met de herontwikkeling van het project. Zestig appartementen (blok B, Mijnsheerenhof) werden huur in plaats van koop. Er worden circa 52 sociale huurwoningen toegevoegd. De toewijzingsvoorwaarden zoals die gelden voor blok A, zijn ook bij blok B van kracht. Een ander deel van de koopappartementen (Blok C, ‘de drie van Mijnsheerlyckheid’) werd gevarieerder, waardoor bijvoorbeeld ook starters hier een appartement konden kopen. Het oorspronkelijke ontwerp is, ondanks de nieuwe plannen, zowel stedenbouwkundig als architectonisch geheel intact gebleven. Bij het nieuwe type woningen past het ondergrondse parkeren niet meer, dit wordt nu dus op het maaiveld gerealiseerd. Voor blok C worden 44 niet openbare en zeventien openbare parkeerplaatsen aangelegd.

Succes

Zowel de gemeente Aalsmeer als Mijnsheerlyckheid CV hebben veel tijd en energie geïnvesteerd in de herontwikkeling van het project. Beide partijen spreken nu van een succes. Onlangs heeft de gemeenteraad de wijzigingen op het visiedocument voor de ontwikkeling van het project vastgesteld. In september is gestart met de verkoop van de appartementen in de nieuwe gevarieerde prijsklassen. Met de variatie in koopappartementen zijn verschillende doelgroepen – van starters tot senioren –aangesproken. De verkoop bleek een groot succes, zeker gezien de slechte economische omstandigheden. Er is op dit moment meer dan tachtig procent van de koopappartementen verkocht.
Wethouder Verburg: 'De merendeel sociale huurappartementen en de koopappartementen voorzien blijkbaar in een grote behoefte. Geweldig, ik kan niet wachten tot er begonnen gaat worden met bouwen, ook omdat de lege plek in het hart van Kudelstaart dan ingevuld gaat worden.'

Wethouder Ad Verburg (links) en Martin van Dolderen, directeur van Mijnsheerlyckheid beheer bv namens BAM (bouwer en projectontwikkelaar), ondertekenen de allonge (wijziging) op de overeenkomst Mijsheerlyckheid. Directeur Lex Roders van Habion heeft op een later tijdstip het document getekend.