BAM in 2008 meest succesvol met doorstroom van vrouwen

4 december 2008 07:10 - Koninklijke BAM Groep nv

(Persbericht Bouwnetwerk:) Trots ontving Bestuursvoorzitter Joop van Oosten van Koninklijke BAM Groep deze week de Gouden Baksteen van Bouwnetwerk; het netwerk voor hoog opgeleide vrouwen in de bouwbranche. Dit vond plaats met medewerking van Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland en Sybilla Dekker, voorzitter van de landelijke Task Force Talent naar de Top. Reden is dat BAM dit jaar zeer voortvarend aan de slag ging met het vergroten van de kansen van vrouwelijke medewerkers om in het hoger management van het bedrijf te komen. Joop van Oosten: "Het afgelopen jaar zijn wij gaan beseffen dat vrouwen juist de hoekstenen van ons bedrijf vormen!"

Intentieverklaring

Begin 2008 sloot Bouwnetwerk met de bestuursvoorzitters en directeuren van twaalf bedrijven in de bouwbranche een heuse intentieverklaring. Hiermee committeerden deze bedrijven zich om in 2008 planmatig te zullen werken aan het werven van vrouwen voor het management van hun bedrijf. De monitoring werd verzorgd door de commissie 'Baksteen' van Bouwnetwerk.

De commissie oordeelde dat BAM - met circa 27.500 medewerkers - door haar concrete en ambitieuze aanpak dit jaar de Gouden Baksteen verdient. Waar in 2007 vrouwen en managementposities nog een moeilijk bespreekbaar onderwerp was heeft BAM voor 2009 al workshops belegd om deze doorstroom werkelijk effect te laten sorteren.

De overige bedrijven die mee hebben gedaan zijn: ABT, Amvest, Arcadis, Dura Vermeer Ondergronds Infra, Ing Real estate, Kone, Leyten, Rabo Vastgoedgroep, de Rijksgebouwendienst, Strukton en Witteveen en Bos.

Veel vrouwen in de bouw werkzaam

Steeds meer vrouwen studeren af aan de academies voor bouwkunde, technische universiteiten en HBO opleidingen voor de bouw. Dat is echter niet terug te zien in het kader en management van de grote bedrijven in de bouwsector, zei Sandra Rottenberg tijdens de paneldiscussie. Dat vrouwen wel degelijk van toegevoegde waarde zijn op directie niveau werd ook duidelijk in de rol van Karin Sluis als bij partner bij Witteveen en Bos. Ook bij de Rijksgebouwendienst zijn veel vrouwen in het middenkader, maar de doorstroom blijft achter. Bij BAM Groep werken nog geen vrouwen in de twee hoogste managementlagen. Joop van Oosten: "Ik durf geen voorspellingen te doen, maar het moet mogelijk zijn dat dit over een paar jaar wel het geval is. In onze Raad van Bestuur zijn we er inmiddels allemaal van doordrongen dat het belangrijk is en goed voor het bedrijf wanneer ons management diverser van samenstelling wordt en vrouwelijke kwaliteiten worden toegevoegd."

Ambassadeursnetwerk voor de bouwbranche

Tijdens de uitreiking van de gouden baksteen bij Bouwend Nederland richtte Bouwnetwerk het Ambassadeursnetwerk voor de bouwbranche op. Voorzitter en kwartiermaker is Douwe Kras, algemeen directeur van Arcadis. Dit netwerk gaat, met steun van Elco Brinkman, Sybilla Dekker en met professionele begeleiding van Opportunity in Bedrijf, de doorstroom van vrouwen naar de top van de bouwbranche verder realiseren. Bouwnetwerk is hierbij betrokken en is blij dat haar initiatief nu verankerd wordt.

Nadere informatie: www.bouwnetwerk.net. Secretaris drs. Helma Born, born@procap.nl