BAM bouwt ecopassage N227 in Maarn

14 april 2015 15:51 - BAM Infra Nederland bv
Ecopassage N227 in Maarn

Gouda, 14 april 2015 - De provincie Utrecht heeft BAM geselecteerd voor de bouw van de ecopassage N227 bij Maarn. BAM is verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van de ecopassage. De aanneemsom bedraagt circa € 3 miljoen.

Omdat de provinciale weg ligt in de Ecologische Hoofdstructuur, hecht de provincie veel belang aan de verbetering van de verbinding voor flora en fauna tussen de twee natuurgebieden aan weerszijden van de weg. Zoogdieren zoals boommarters, dassen en reeën, diverse reptielen en amfibieën hebben profijt van de nieuwe verbinding.

Duurzaam materiaalgebruik

BAM legt in de uitvoering de nadruk op de aspecten duurzaam materiaalgebruik, risicobeheersing en belevingswaarde. Voor de inpassing van de ecopassage in de omgeving heeft BAM landschapsarchitect Wurck ingeschakeld. De bouw start in het voorjaar van 2015, de oplevering is uiterlijk december 2016.

Nadere informatie: BAM Infra, Bart Hogenbosch, Marketing & Communicatie, (06) 20 41 26 61.