BAM: goed operationeel resultaat 2008; afwaardering goodwill AM

5 maart 2009 10:10 - Koninklijke BAM Groep nv
  • Resultaat vóór belastingen en goodwillafwaardering 2008: € 353 miljoen (2007: € 342 miljoen op vergelijkbare basis*)
  • Winstmarge vóór belastingen en goodwillafwaardering: 4,0% (2007: 4,0% op vergelijkbare basis*)
  • Afwaardering goodwill AM: € 100 miljoen
  • Nettoresultaat 2008: € 162 miljoen (2007: € 268 miljoen op vergelijkbare basis*)
  • Dividendvoorstel € 0,50 in contanten per gewoon aandeel (2007: € 0,90)
  • Solide orderportefeuille: € 13,1 miljard ultimo 2008 (€ 13,8 miljard ultimo 2007)

Klik hier voor het gehele persbericht.

Gang van zaken in 2008

Koninklijke BAM Groep kijkt, ondanks de verslechterde marktomstandigheden, terug op een succesvol jaar. De nettowinst kwam, na een afwaardering van goodwill van € 100 miljoen, uit op € 161,9 miljoen (2007: € 268,3 miljoen op vergelijkbare basis*). Alle sectoren hebben aan de winst bijgedragen. De sectoren Bouw en Infra hebben in het boekjaar hun resultaten verbeterd. Het resultaat in de sector Vastgoed is scherp gedaald. Daarboven resulteerde een lagere koers van het Britse pond in een negatief effect op het nettoresultaat van circa € 13 miljoen.

* Exclusief opbrengsten (€ 415 miljoen), resultaat (bruto € 14,1 miljoen; netto € 8,5 miljoen) en boekwinst (€ 72,2 miljoen) uit beëindigde activiteiten.