BAM introduceert Participatiemachine in achterstandswijken

15 mei 2007 12:29 - BAM Wonen bv

Bunnik, 14 mei 2007 – BAM Woningbouw introduceert de Participatiemachine om een bijdrage te leveren aan de oplossing van de problematiek in achterstandswijken. De Participatiemachine staat voor een projectaanpak van binnenstedelijke verbeterprojecten, waarbij de investeringen ten goede komen aan de sociaal zwakkeren van een wijk.

De Participatiemachine is gebaseerd op samenwerking. Samen met woningcorporaties en maatschappelijke instellingen investeert BAM Woningbouw op een effectieve wijze met als doel een blijvende rendabele woningvoorraad realiseren. Een belangrijk uitgangspunt is de daadwerkelijke participatie van de bewoners bij de aanpak van de wijk.

Concreet betekent de introductie van de Participatiemachine dat BAM Woningbouw bij de bouw en het onderhoud van woningen keetbenodigdheden (zoals catering, koffie, klein materiaal) zal betrekken uit de wijk. Ook zal getracht worden bewoners in te zetten voor het onderhoud van de tuin, gevel, schilderwerk, enzovoorts. Verder zullen werkzoekenden worden ingezet voor schoonmaak, bewaking, logistiek op de bouwplaats. Ten slotte spant BAM zich in lokale faciliteiten als wijkgebouwen en vergaderruimten te huren.

Zodoende stimuleert de Participatiemachine de micro-economie in de wijk en bevordert de werkgelegenheid en opleidingskansen voor de bewoners. BAM Woningbouw beoogt hiermee een concrete en structurele bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk te leveren.

BAM Woningbouw bv is een werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv te Bunnik.

Nadere informatie: Brigit Stokman, hoofd Communicatie BAM Woningbouw, telefoon (030) 659 89 06.