BAM renoveert Velserspoortunnel

3 juli 2009 19:32 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 3 juli 2009 - BAM start binnenkort met de renovatie van de Velserspoortunnel onder het Noordzeekanaal bij Beverwijk. Opdrachtgever is ProRail, de beheerder van het Nederlandse spoorwegnet. De opdrachtsom bedraagt ongeveer € 30 miljoen. De werkzaamheden worden uitgevoerd van 11 juli tot 9 augustus tijdens een buitendienststelling van dertig dagen.

De Velserspoortunnel in de lijn Haarlem-Uitgeest werd in 1957 in gebruik genomen. Na de renovatie zal de tunnel voldoen aan Nederlandse en Europese veiligheidsrichtlijnen voor bestaande spoortunnels.

De werkzaamheden voorzien in complete vernieuwing van het ballastbed en de sporen, het aanbrengen van verhoogde looppaden aan weerszijden van de spoorbaan, alsmede van een uitstapvoorziening tussen de sporen. Ook worden tunneltechnische installaties gerealiseerd, zoals liften, ventilatiesystemen, een droge blusleiding, verlichting, vluchtwegaanduiding, een gesloten videobewakingssysteem en installaties voor branddetectie en treinstilstand-signalering. De uitvoering van het project is in handen van BAM Rail, VTN Verkeers- & Besturingstechniek en BAM Civiel.

Een tweede opdracht van ProRail, die tegelijkertijd door BAM wordt uitgevoerd, betreft een aanpassing van het emplacement Beverwijk. Het betreft onder meer de aanleg van een extra goederenspoor. Deze werkzaamheden - opdrachtsom € 5 miljoen - maken deel uit van het BOR Regionet (BereikbaarheidsOffensief Randstad), dat tot doel heeft de bereikbaarheid van de Noordvleugel van de Randstad te verbeteren.

Nadere informatie: