BAM Techniek Energy Systems als beste uit de bus bij aanbesteding Het Groene Net

14 december 2012 14:29 - BAM Bouw en Techniek bv

(Persbericht van de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen:) Sittard-Geleen, 14 december 2012 – De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen hebben besloten het private partnerschap voor duurzaam warmtebedrijf Het Groene Net voorlopig te gunnen aan BAM Techniek Energy Systems. 

BAM kwam als beste kandidaat uit de aanbestedingsprocedure naar voren om samen met de gemeenten de technische, financiële, juridische en organisatorische aspecten van het toekomstige warmtebedrijf verder uit te werken. Op korte termijn starten BAM en de gemeenten de onderhandelingen met de warmteproducenten USG, Biomassa Energiecentrale Sittard en de toekomstige afnemers, waaronder woningcorporatie ZO Wonen. Het definitieve businessplan ligt in de loop van 2013 voor aan de gemeenteraden en de directie van BAM.

Oprichting

Naar verwachting vindt de oprichting van het warmtebedrijf in de loop van 2013 plaats, waarna in 2014 de daadwerkelijke aanleg van het netwerk start. De hiermee gepaard gaande investeringen zijn geraamd op 60 tot 80 miljoen euro. Uitgangspunt is dat de gezamenlijke overheden en BAM hierin ieder ca. 10 miljoen euro bijdragen. Het resterende deel wordt gefinancierd door banken en/of andere externe financiers. Afnemers die eerder op Het Groene Net willen aansluiten kunnen gebruik maken van tijdelijke voorzieningen die door Het Groene Net worden aangeboden.

Het Groene Net

Het Groene Net is een duurzaam warmtebedrijf dat restwarmte van fabrieken op het Chemelotterrein (via USG) en Biomassa Energiecentrale Sittard gaat leveren aan bedrijven, instellingen en huishoudens in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein. BAM heeft aangegeven ook andere energiediensten, zoals zonne-energie, aan te bieden aan de toekomstige afnemers van het energiebedrijf. De 5000 huishoudens die straks zijn aangesloten op Het Groene Net profiteren dan niet alleen van de voordelen van een collectief warmtenet, maar ook van andere kostenbesparende slimme energiediensten. De besparing per huishouden loopt al gauw op tot honderden euro’s per jaar.

Milieu

Voor het milieu betekent Het Groene Net een enorme impuls. Met de totstandkoming van Het Groene Net ontstaat het grootste duurzame warmtenetwerk van Nederland. Op termijn is er een besparing van ongeveer 26 miljoen m3 aardgas voorzien en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO2 met 47.000 ton. De gemeenten realiseren hun milieudoelstellingen grotendeels met Het Groene Net en worden hiermee koploper in Nederland.