BAM vergroot synergie tussen bedrijfsonderdelen

19 december 2012 14:30 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 18 december 2012 – Koninklijke BAM Groep zal vóór ultimo 2015 het huidige aantal van circa 70 grotere regiovestigingen (van meer dan 500 m2) terugbrengen tot circa veertig locaties. Dit gebeurt door de afzonderlijke regiokantoren van BAM-werkmaatschappijen samen te brengen in zogenoemde BAM-huizen. De vorming van meer BAM-huizen maakt deel uit van een strategisch huisvestingsplan, dat BAM heeft ontwikkeld om in Nederland de samenwerking tussen groepsonderdelen verder te bevorderen, de efficiency te vergroten en de kracht van het BAM-merk te versterken. Op deze manier wordt het potentieel aan talent en synergie, de voornaamste doelstelling uit BAM’s strategische agenda 2013-2015, optimaal benut.

BAM is van oudsher dicht bij opdrachtgevers gevestigd. Het nieuwe huisvestingsplan handhaaft dit strategische uitgangspunt. Op grond van een indeling van Nederland in tien regio’s behoudt BAM per regio gemiddeld vier grotere vestigingen.

Het huisvestingsplan biedt BAM niet alleen mogelijkheden om in elke regio BAM-huizen te vestigen, tevens maakt dit programma het mogelijk om de huisvesting in lijn te brengen met de duurzaamheidsdoelstellingen van BAM. Daartoe zal de Groep voor de BAM-huizen in beginsel uitsluitend bestaande panden betrekken. De nieuwe BAM-huizen zullen – eventueel na renovatie – minimaal voldoen aan BREEAM In Use-niveau PASS. Dit is één van de maatregelen die ervoor zorgen dat de CO2-emissie van de huisvesting per vierkante meter in 2015 zal zijn gehalveerd ten opzichte van het jaar 2009.

Om de onderlinge interactie, kennisdeling en samenwerking tussen BAM-collega’s te bevorderen krijgen de BAM-huizen een hybride kantoorconcept met activiteitgerelateerde werkplekken. Daarbij zal BAM een werkplekfactor van 0,8 per medewerker hanteren.

De uitwerking van het huisvestingsplan zal plaatsvinden in samenspraak met de medezeggenschapsorganen.

Nadere informatie: mr. C.M. Veldhuizen, (030) 659 87 53.