BAM verwacht nettoresultaat 2009 tussen € 100 miljoen en € 120 miljoen

27 augustus 2009 20:33 - Koninklijke BAM Groep nv
  • Nettoresultaat eerste halfjaar 2009: € 41,9 miljoen
  • Opbrengsten eerste halfjaar 2009: € 4,1 miljard
  • Orderportefeuille op niveau: € 12,4 miljard per 30 juni 2009
  • Alle sectoren – met uitzondering van vastgoed – winstgevend
  • Winstgevend in alle Europese thuislanden

Klik hier voor het gehele persbericht

Gang van zaken eerste halfjaar 2009

Als Europees bouw- en vastgoedconcern heeft Koninklijke BAM Groep in het eerste halfjaar geopereerd onder moeilijke marktomstandigheden. In vrijwel alle markten is sprake van krimpende volumes, toenemende concurrentie en aanzienlijke prijsdruk. Desondanks hebben vele BAM werkmaatschappijen in de eerste zes maanden sterke prestaties geleverd. De marktomstandigheden laten echter geen ruimte om de resultaten uit de topjaren 2007 en 2008 te evenaren.
De opbrengsten zijn in het eerste halfjaar 2009 met circa vier procent gedaald tot € 4,1 miljard (2008: € 4,2 miljard). Rekeninghoudend met het effect van valutakoersverschillen zijn de opbrengsten op het niveau van het eerste halfjaar 2008 gebleven.

Met uitzondering van Vastgoed hebben alle sectoren het eerste halfjaar winstgevend kunnen afsluiten. Per saldo heeft BAM in alle vijf Europese thuislanden winst behaald. Het resultaat vóór belasting is afgenomen tot € 53,7 miljoen (2008: € 165,6 miljoen). De winstdaling is voornamelijk het gevolg van het verlies in de sector Vastgoed van € 36,8 miljoen (in 2008: winst € 52,9 miljoen). Dit verlies werd veroorzaakt door onderdekking van algemene kosten en voorzieningen voor lagere verkoopprijzen in Nederland, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Hoewel de ontwikkeling van de vastgoedmarkt - net als vrijwel alle overige markten - nog wordt gekenmerkt door een grote mate van onzekerheid, is BAM ervan overtuigd dat de eigen vastgoedbedrijven binnen afzienbare termijn opnieuw aan de winst van de Groep zullen bijdragen.

Het nettoresultaat van de Groep over het eerste halfjaar van 2009 bedraagt € 41,9 miljoen (2008: € 131,0 miljoen).