BAM, Volker Wessels en Fluor (met derden) verwerven pps-contract voor Duitse snelweg

3 mei 2007 12:03 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik/Rotterdam/Haarlem, 3 mei 2007 – Consortium Autobahnplus heeft opdracht verworven (‘financial close’) voor verbreding van de snelweg A8 over een lengte van 37 kilometer tussen Augsburg en München. In Autobahnplus werken vijf ondernemingen samen, te weten BAM PPP, Trapp Infra Wesel (VolkerWessels), Fluor Infrastructure, Berger Bau en Egis Projects. Opdrachtgever is de organisatie voor wegbeheer in Zuid-Beieren (Autobahndirektion Südbayern) namens het ministerie van Verkeer.

De bouwkosten die samenhangen met de verbreding van de snelweg bedragen circa € 250 miljoen. BAM PPP, Fluor Infrastructure en Trapp Infra Wesel hebben elk een aandeel van 25 procent in het consortium. De bouwwerkzaamheden – uitgevoerd door de consortiumpartners met Wayss & Freytag Ingenieurbau (BAM) – duren tot december 2010. Gedurende de dertigjarige concessieperiode is het consortium tevens verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van een extra traject van vijftien kilometer snelweg nabij München.

De snelweg A8 tussen Ulm, Augsburg en München is een belangrijke verkeersader en maakt deel uit van het Transeuropese verkeersnet. De snelweg is meer dan zestig jaar geleden aangelegd en bestaat vrijwel over het gehele traject uit twee maal twee rijstroken zonder vluchtstrook. Na de verbreding telt de weg in elke rijrichting drie rijstroken met vluchtstrook.

Het project is het eerste in een serie pps-projecten (A-Model) voor verbreding van het Duitse snelwegennet. Het consortium Autobahnplus is momenteel een van de vier partijen die zich hebben geprekwalificeerd om een bieding uit te brengen voor de snelweg A1.

Nadere informatie:

  • Koninklijke BAM Groep: Arno Pronk, (030) 659 86 21;
  • Koninklijke Volker Wessels Stevin: Jos Waltmans, (010) 424 42 34;
  • Fluor: Roger Reade, mobiel + 49 15 11 52 08 865.