Bekendmaking van de laureaat Liège - Guillemins / Paradis Phase 2

30 april 2015 11:03 - Galère sa / BAM Interbuild bv
Bekendmaking van de laureaat Liège - Guillemins / Paradis Phase 2

(Persbericht Befimmo:) Brussel, 16 april 2015 - De jury heeft eenparig het project ‘Paradis Express’ uitgeroepen tot laureaat van de wedstrijd. Het concept, de architectuur en de ‘skyline’ overtuigden de voltallige jury.

In overleg met de stad Luik en het Waals Gewest zette Fedimmo, dochteronderneming van Befimmo, eind 2013 een projectoproepprocedure in met betrekking tot de uitvoering van een gemengd vastgoedproject van ongeveer 35.000 m² op het perceel waar ze eigenaar van is. Het terrein ligt naast de nieuwe Financietoren en langs de toekomstige esplanade, tegenover het station Guillemins.

Uit de belangstellende kandidaten (architecten, studiebureaus en algemeen aannemers) werden vier teams geselecteerd, die elk een ambitieus project voorlegden, dat aan een nauwkeurig bijzonder bestek beantwoordde.

Daarna werden de vier voorgestelde ontwerpen grondig onder de loep genomen door een adviescomité en vervolgens door een jury samengesteld uit vertegenwoordigers van de stad Luik, van het Waals Gewest (zijn Minister van milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit), van de Société de Développement Liège Guillemins (SDLG), van de Commission Consultative pour l’Aménagement du Territoire (CCAT) en van Fedimmo en een stedenbouwkundige architect en een vastgoedexpert.

Na deze analyse koos de jury eenparig voor het project ‘Paradis Express’ als winnaar van de wedstrijd.

Het Paradis Express team bestaat uit volgende partners:

Architecten

  • Associatie Bureau A2M
  • Bureau van Architectuur Greish
  • Bureau Jaspers & Eyers Architects

Studiebureau

  • Stabiliteit: Bureau Lemaire
  • Speciale technieken: TPF Engineering
  • Akoestiek: D2S

Landschapsarchitect

  • Associatie Heinz Winters – Landschapsarchitect

Algemeen aannemer

  • Associatie Duchêne - Galère - Interbuild

Het project betreft de bouw van een ecowijk die borg staat voor een mix van kantoorfuncties, woningen en buurtwinkels. Het concept, de architectuur en de ‘skyline’ overtuigden de voltallige jury.

Omdat de site zich opent op de omgeving, een ruim visueel doorzicht biedt, erg toegankelijk is en sterk aansluit op de openbare ruimte, past ze bijzonder goed in haar kader en in het stedelijk weefsel. Vloeiende groene golven en boombegroeiing, die het reliëf van de stad met zijn opeenvolging van heuvels en dalen weergeven, vormen de basis van de aanleg rondom.

Alle ontworpen gebouwen, die van hoge kwaliteit zullen zijn, volgen de passiefnorm en sporen met het NZEB-concept (Near-Zero Energy Building). De criteria op het vlak van kwaliteit, comfort en duurzaamheid werden nauwgezet onderzocht en rationeel geoptimaliseerd. Dat geldt zowel voor de materiaalkeuze als voor de energieprestaties, de zoninval, het beheer van water en afval, het milieu en de mobiliteit. Het ontwerp zal zo tot de erkende BREEAM-milieucertificatie leiden.

Zoals de regelgeving voorziet moet het project nog onderworpen worden aan een gedetailleerde effectenstudie en één of meer aanvragen van unieke vergunning. Het project zal daadwerkelijk uitgevoerd worden zodra het bezettingsrisico voldoende gedekt is.

Fedimmo wil de vier kandidaten danken voor de hoge kwaliteit van de ingediende ontwerpen en het werk dat ze in dit kader hebben geleverd.

Befimmo is een ‘pure player’ investeerder waarvan het vak erin bestaat om kwaliteitsvolle gebouwen ter beschikking te stellen die gelegen zijn in Brussel, in de andere Belgische steden en in het Groothertogdom Luxemburg. Vandaag bevat haar portefeuille een honderdtal kantoren, voor een totale oppervlakte van meer dan 900.000 m², waarvan een groot deel op lange termijn verhuurd is aan openbare instellingen (± 70%). De reële waarde van haar portefeuille werd op 31 december 2014 op € 2.258,2 miljoen geraamd.

De Vennootschap wil tegelijk haar huidige portefeuille opwaarderen en elke investeringskans grijpen die waarde kan creëren voor haar aandeelhouders.

Befimmo is sinds haar oprichting genoteerd op Euronext Brussels en sinds maart 2009 opgenomen in de BEL 20. De Vennootschap hanteert een doordachte strategie die gericht is op de optimalisering van haar resultaten op de lange termijn.

In haar strategische denkoefeningen houdt Befimmo heel sterk rekening met de impact van duurzame ontwikkeling en in haar dagelijkse werking staat de naleving van de regels inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen altijd centraal.