Benoeming directeur BAM Infratechniek Mobiliteit

30 september 2013 16:09

Bunnik, 30 september 2013 – De directie van BAM Infratechniek heeft het voornemen om ing. J.M.C. Jungbeker MSc MBR per 1 oktober 2013 te benoemen tot directeur BAM Infratechniek Mobiliteit. Marco Jungbeker (44) is afkomstig van Siemens, waar hij in diverse commerciële en leidinggevende functies werkzaam is geweest in Nederland en Canada.

De heer Jungbeker zal per genoemde datum drs. E.F.J.M. Feiter opvolgen. De heer Feiter heeft BAM Infratechniek Mobiliteit de afgelopen drie jaar geleid en treedt om persoonlijke redenen terug.

BAM Infratechniek Mobiliteit ontwikkelt, ontwerpt, installeert, beheert en onderhoudt complexe verkeerskundige oplossingen op het hoofd- en onderliggend wegennet en integrale oplossingen in de besturingstechniek voor bruggen, sluizen en tunneltechnische installaties.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.