Benoemingen

25 juni 1999 11:14 - Koninklijke BAM Groep nv

Ir. R. de Leeuw, thans directeur HAM, Hollandsche Aanneming Maatschappij bv, is per 1 juli 1999 benoemd tot directeur van het project 'HBG Management Infrastructure' bij HBG, Hollandsche Beton Groep nv. Dit project betreft de herziening van de organisatieprincipes van HBG en de daarbij behorende sturings- en rapportagemethodieken.

Ing. O.F. Verkerke, thans areamanager Midden- en Zuid-Amerika bij HAM, is per gelijke datum benoemd tot directeur van HAM. De directie van HAM bestaat per 1 juli 1999 uit ir. S.A. van den Hout, ing. J.J. Koeman en ing. O.F. Verkerke.
Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.