Besprekingen omtrent overname Elion & Pajkrt Bouwen door HBG

21 oktober 1999 22:43 - Koninklijke BAM Groep nv

HBG Bouw en Vastgoed bv, groepsmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv, en Elion & Pajkrt Bouwen bv te Rijswijk voeren besprekingen omtrent de overname van Elion & Pajkrt Bouwen bv door HBG. Verwacht mag worden dat hierover binnen afzienbare tijd overeenstemming kan worden bereikt.

Elion & Pajkrt Bouwen bv is opgericht in 1979 en is actief in de utiliteitsbouw in de Haagse regio. De onderneming richt zich zowel op nieuwbouw als op renovatie en onderhoud. De omzet bedraagt op jaarbasis ongeveer f 30 miljoen. De onderneming telt circa vijftig medewerkers.

Het ligt in de bedoeling dat Elion & Pajkrt Bouwen bv als zelfstandig onderdeel zal worden toegevoegd aan HBG Utiliteitsbouw, regio West, gevestigd te Capelle aan den IJssel.

De commissie Fusieaangelegenheden van de Sociaal Economische Raad en de betrokken vakorganisaties zijn geïnformeerd. De ondernemingsraad van HBG Bouw en Vastgoed is gevraagd in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden advies uit te brengen.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.