Bijzondere opdrachten voor BAM Rail

23 december 2005 20:33 - BAM Infra Rail bv

Bunnik, 23 december 2005 – BAM Rail bv te Breda heeft opdracht verworven voor de ombouw van de sporen van de Zoetermeerlijn voor RandstadRail. Met dit contract in opdracht van Stadsgewest Haaglanden is een aanneemsom gemoeid van ruim € 11 miljoen. BAM Rail zal, onder leiding van projectorganisatie RandstadRail, bijna 29 kilometer treinspoor compleet vervangen door nieuwe sporen voor lightrail-voertuigen.

Het project wordt volgens een uitgekiend logistiek plan in een zeer kort tijdsbestek van vijf weken uitgevoerd in juni/juli 2006. Hiervoor zal zeven dagen per week van zeven uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds worden gewerkt. Om de hinder van vrachtverkeer voor de omwonenden te voorkomen, worden materialen zoveel mogelijk via het spoor aangevoerd.

Eerder ontving BAM Rail in combinatie met Siemens Nederland opdracht voor aanpassing van de beveiligingssystemen op de Zoetermeerlijn en de Hofpleinspoorlijn. Deze werkzaamheden voor RandstadRail worden eveneens grotendeels uitgevoerd in de zomer van 2006 wanneer het treinverkeer op de lijnen is gestremd.

Andere projecten die BAM uitvoert voor RandstadRail betreffen de bouw van een remise in Den Haag, de aanleg van het OV-platform in NS-station Den Haag Centraal, aanpassing van tramsporen en -haltes in Den Haag en de bouw van de Oosterheemlijn in Zoetermeer.

Tevens heeft BAM Rail recentelijk een driejarig contract afgesloten met GVB in Amsterdam voor het onderhoud van 230 wissels van de metrolijnen. Het is het eerste onderhoudscontract dat openbaar is aanbesteed. Met het onderhoud is op jaarbasis een bedrag gemoeid van circa € 0,5 miljoen.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.