De Zonnegolven verkocht: start project mondiale duurzaamheid

22 december 2006 12:02 - AM bv

Capelle aan den IJssel, 22 december 2006 – Met de verkoop van 22 woningen en 19 appartementen aan de Morgenstond in het project De Zonnegolven in Boxtel is de sponsoring van twee duurzaamheidprojecten in respectievelijk Nepal en Papua-Barat een feit. De verkoop van de woningen betekent tevens dat de gemeente de bouwgrond aan BAM Vastgoed overdraagt. De Zonnegolven is een ontwikkeling van BAM Vastgoed, in nauwe samenwerking met de gemeente Boxtel.

De 22 eengezinswoningen en 19 appartementen hebben het Keurmerk Zonnewoning. Woningen met dit keurmerk voldoen aan strenge normen voor laag energieverbruik en de toepassing van duurzame bouwmaterialen. De gemeente Boxtel heeft dit deelproject van De Zonnegolven bovendien bestempeld als 'mondiaal duurzaam'. Vanuit dit woningbouwproject sponsort BAM Vastgoed twee duurzame projecten: onderwijsprojecten in Chilaunebas in Nepal met een bijdrage voor de uitbreiding en verbetering van twee regionale scholen en het Moeder- en Kindzorgproject in Papua-Barat met een bijdrage voor de bestrijding van kindersterfte.

De gemeente Boxtel hecht veel waarde aan de wederkerigheid van dit project, die onder meer tot uiting zal komen in een aantal projecten waarbij cultuuroverdracht en bewustzijnsvergroting van de toekomstige bewoners van het project en van de overige inwoners van de gemeente Boxtel centraal staan. De activiteiten bestaan voor het project in Nepal onder meer uit een educatief programma op een basisschool in Boxtel; voor het project in Papua-Barat wordt in samenwerking met de Kunststichting Boxtel onder meer een kunstwerk gerealiseerd voor in de wijk. Zowel SDSP (Stichting Duurzame Samenleving Papua-Barat) als NDA (Nepal Development Academy) zullen daarnaast op diverse momenten gedurende de bouwtijd kopers van een woning in De Zonnegolven en overige bewoners van Boxtel informeren over de verschillen in leeftstijlen en leefgewoonten van de inwoners van Nepal en Papua-Barat enerzijds en de situatie in Boxtel anderzijds.

Stichting Wilde Ganzen heeft voor het Nepal-project toegezegd het sponsorbedrag van BAM Vastgoed met 70% te verhogen. Ook voor het project in Papua-Barat zal de stichting de sponsorbijdrage van BAM Vastgoed verhogen.

Nepal Development Academy (NDA) is een in Nederland gevestigde stichting die onder andere als doel heeft om duurzame ontwikkelingsprojecten in Nepal te ondersteunen. In dit kader ontplooit NDA activiteiten die een bijdrage leveren aan de verbetering van de onderwijs-, gezondheidszorg- en arbeidsmarktsituatie van kansarmen uit de Nepalese samenleving. Nadere informatie over NDA is te lezen op de internetsite www.nepal-academy.nl.

De Stichting Duurzame Samenleving Papua-Barat (SDSP) heeft tot doel om een duurzame en structurele ontwikkeling van de bevolking en de natuur voor langere termijn in Papua-Barat te bewerkstelligen door plaatselijke ideeën te steunen en uit te bouwen. De SDSP steunt met geld, advies en training projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, landbouw, toerisme en natuurbescherming. Meer informatie over de SDSP is te lezen op www.sdsp.nl.

BAM Vastgoed is de projectontwikkelaar van Koninklijke BAM Groep, landelijk actief in de ontwikkeling van commercieel vastgoed en woningen en behoort tot de toonaangevende projectontwikkelaars van Nederland.