Definitief akkoord over vergoeding meerkosten Groninger Forum; afspraak tussen gemeente en NAM

9 september 2015 15:47 - BAM Bouw en Techniek bv
Definitief akkoord over vergoeding meerkosten Groninger Forum; afspraak tussen gemeente en NAM

(Persbericht gemeente Groningen:) Groningen, 9 september 2015 - De gemeente Groningen en NAM hebben een definitief akkoord gesloten over aardbevingsbestendig afbouwen van het Groninger Forum. In juli jl. was al overeenstemming op hoofdlijnen bereikt. Om het gebouw aardbevingsbestendig te maken is toen al besloten om de hoofddraagconstructie van het gebouw te versterken. Ook financieel is er nu een akkoord gesloten. Het gaat om een bedrag van in totaal € 68 miljoen. Afgesproken is dat NAM deze kosten vergoedt.

In het definitieve akkoord is afgesproken dat NAM alle kosten vergoedt die samenhangen met de versterkingsopgave, de vertragingskosten en kosten die samenhangen met een sluitende grondexploitatie.

In juli jl. kwamen de partijen al overeen dat als uitgangspunt voor het ontwerp en de realisatie de huidige richtlijn (de NPR die in februari 2015 is gepubliceerd) voor aardbevingsbestendig bouwen geldt. Deskundigen van ABT, NAM en BAM zijn tot de conclusie gekomen dat in dit geval versterking van de hoofddraagconstructie van het gebouw een verantwoorde oplossing is. Het karakteristieke ontwerp van het gebouw blijft intact. Wel zijn er beperkte aanpassingen noodzakelijk. De reeds gebouwde bovengrondse kerndelen en de begane grondvloer moeten worden vernieuwd.

De gemeente Groningen werkt met hoofdaannemer BAM de aanvullende opdracht uit voor de maatregelen die nodig zijn om het Groninger Forum aardbevingsbestendig te maken. De verwachting is dat in het najaar gestart wordt met de sloop van de kerndelen en begane grondvloer. De bouw van het Groninger Forum kan dan in het vroege voorjaar van 2016 worden hervat. De oplevering van het gebouw is volgens planning eind 2018, waarna inhuizing kan plaatsvinden.