Dijk van een proef

3 november 2005 20:47 - BAM Infra bv

BAM Grondtechniek heeft aan de Diefdijk in Heukelum een nieuwe techniek beproefd voor het versterken van dijken. In de teen van de dijk zijn zogenoemde ‘expanding columns’ geplaatst. Deze innovatie is ontwikkeld door het consortium Delta-dike, waarin ook ingenieursbureau DHV, GMB Civiel, Van Oord Nederland, Arcadis en Fugro deelnemen.

De expanding columns zijn kousen van geotextiel, die in een boorgat tot in de pleistocene zandlaag onder de dijk worden gebracht, waarna de kousen worden gevuld met een mengsel van cement/bentoniet. Hierdoor ontstaat in de grond een kolom met een diameter van circa zestig centimeter. Na uitharding van het mengsel zijn de kolommen net zo sterk als stevige klei.

Het idee is dat met een aantal kolommen op een rij wordt voorkomen dat de dijk kan afschuiven. Door hoge waterstanden in de rivier stijgt de waterdruk in de zandlaag, waardoor de veenlaag omhoog wordt gedrukt. De dijk dreigt dan weg te glijden. De expanding columns brengen het gewicht van de dijk over naar de stabiele zandlaag en pinnen de dijk eraan vast.

De proef maakte deel uit van het innovatieprogramma Inside van Rijkswaterstaat, gericht op het versterken van dijken, zonder dat daarvoor extra ruimte nodig is. Deze ruimte is niet altijd beschikbaar door bebouwing in het talud van de dijk.