Directiebenoemingen bij AM en BAM Woningbouw

23 december 2011 20:05 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 23 december 2011 - De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft ir. M.J.S.A. Broos per 1 januari 2012 benoemd tot directeur van AM bv. Mario Broos (52) is thans directeur BAM Woningbouw.

Het managementteam van AM zal daarmee per gelijke datum worden gevormd door drs. ing. R. Vollebregt, voorzitter,
ir. M.J.S.A. Broos en H. de Pater, MBA, MMO (financiën). Deze gewijzigde samenstelling stelt het management van AM in de gelegenheid de eerder aangekondigde focusstrategie verder vorm te geven.

Ir. P. Esveld heeft laten weten zijn carrière buiten Koninklijke BAM Groep te zullen voortzetten en zal per 1 januari 2012 aftreden als lid van de directie van AM.

De raad van bestuur heeft tevens ing. T.M. Krouwels per 1 januari 2012 benoemd tot directeur van BAM Woningbouw bv. Tom Krouwels (50) is thans directeur BAM Utiliteitsbouw regio Den Haag.

De directie van BAM Woningbouw wordt daarmee per gelijke datum gevormd door ir. P.M.L. Born MBA, voorzitter,
ing. T.M. Krouwels en ir. J.G. Nelis.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.