Eerste paal voor project Het Bolwerk in Alkmaar

15 december 2009 18:52 - Koninklijke BAM Groep nv

(Persbericht gemeente Alkmaar:) Alkmaar, 14 december 2009 - Op woensdag 16 december wordt een start gemaakt met de realisatie van 'Het Bolwerk' in Alkmaar. Het betreft de realisatie van een appartementencomplex met bijbehorende stallingsgarage en commerciële ruimten. De opdrachtgever heeft hiervoor opdracht gegeven aan de bouwcombinatie Helderse Poort. Tegelijkertijd zal de verkoop van de appartementen van start gaan.

Bolwerkfonds bv is een samenwerking tussen de woningcorporatie Goed Wonen, BAM Vastgoed en Heijmans Vastgoed. Bijzonder aan deze samenwerking is dat in overleg met de gemeente Alkmaar een arrangement is overeengekomen voor de financiering van de bouw. Deze samenwerking tussen gemeente, corporatie en marktpartijen is nog niet eerder in Nederland toegepast. Daarnaast participeren de partners Goed Wonen (50%), BAM (25%) en Heijmans (25%) in een unieke achtervangconstructie. Het fonds maakt het mogelijk dat de aanvang van de bouw gelijktijdig zal starten met de verkoop van de appartementen. Er hoeft dus geen rekening te worden gehouden met een te behalen voorverkoop percentage.

Prioriteitsproject

Het project is door de gemeente Alkmaar bestempeld als één van de vier gemeentelijke prioriteitsprojecten van 2009. Mede hierdoor komt het plan in aanmerking voor een bijdrage van het ministerie van VROM. Deze, voor de haalbaarheid benodigde, subsidie zal hierdoor nog aan dit plan ten dele vallen. Door het gebruik van de eerder genoemde unieke samenwerkings- en financieringsconstructie kan de bouw van dit plan op 16 december van start gaan.

'Het Bolwerk' wordt gerealiseerd op de hoek van de Helderseweg en de Geestersingel in Alkmaar. Het te realiseren plan bestaat uit een appartementengebouw 'de Singel' met 59 koopappartementen, twee bedrijfsruimten en een stallingsgarage, die plaats biedt aan 67 auto's. Daarnaast wordt de kantoorvilla 'de Raad' met een verhuurbaar oppervlak van 720 m2 weer opgebouwd en geïntegreerd in het gehele complex. De realisatie van het project ligt in handen van de bouwcombinatie Helderse Poort, dat een samenwerking is tussen BAM Woningbouw en Heijmans Woningbouw. De huidige prognose is dat het project in het derde kwartaal van 2011 door de bouwcombinatie wordt opgeleverd.