Forum Hadriani - De verloren stad

23 november 2005 21:04 - AM bv

Voorburg, 23 november 2005 – Wethouder Marcel Houtzager van de gemeente Leidschendam-Voorburg opent zaterdag 26 november de tentoonstelling ‘Forum Hadriani – De verloren stad’. Deze tentoonstelling in het Voorburgse Museum Swaensteijn toont tot 26 maart 2006 de geschiedenis van het Romeinse Voorburg. Forum Hadriani was de meest noordelijk gelegen stad van het Romeinse rijk en naast Nijmegen de enige Romeinse stad in Nederland met stadsrechten.

Resten van Romeinse stad liggen nog steeds verborgen onder de grond van het statige stadspark Arentsburgh in Voorburg-West. BAM Vastgoed realiseert op het hier eveneens gesitueerde terrein van het voormalige doveninstituut Effatha, langs de Vliet, het plan Nieuw Hadriani, dat bestaat uit 74 villa-appartementen verdeeld over vier gebouwen. Afgelopen zomer is een uitgebreide opgraving uitgevoerd door het archeologische opgravingbedrijf BAAC bv. Dit onderzoek heeft veel nieuwe kennis heeft opgeleverd. Al in de 19de eeuw is door de eerste hoogleraar archeologie ter wereld, professor C.J.C. Reuvens, onderzoek gedaan naar Forum Hadriani. Ook in het begin van de 20ste eeuw zijn opgravingen uitgevoerd.

De tentoonstelling ‘Forum Hadriani – De verloren stad’ geeft een beeld van de stad, haar bewoners en haar onderzoekers. Te midden van de eenvoudige plattelandsboerderijen had Forum Hadriani een indrukwekkend uiterlijk met zijn stadspoorten, grachten en stenen gebouwen, waaronder tempeltjes en een badgebouw. De Romeinse levensstijl was ook hier langs de rand van het Romeinse rijk al vrij diep doorgedrongen. Enkele topstukken die uit de opgravingen tevoorschijn zijn gekomen, zijn een meer dan levensgrote hand van een bronzen standbeeld, een bronzen hazewindhondje en een gedeelte van het skelet van een jonge vrouw. Naast tekeningen en foto’s van de oude onderzoeken zullen er ook vondsten uit de laatste opgraving te zien zijn, waaronder een bijzonder Jupiteraltaartje en twee stukken goed bewaard gebleven bronzen vaatwerk, dat in Nederland maar zelden gevonden wordt. Op een later moment zullen bovendien nog twee houten wagenwielen, die eveneens afgelopen zomer gevonden zijn, worden toegevoegd aan de tentoonstelling. Die worden momenteel geconserveerd.

Bij de tentoonstelling zal begin volgend jaar een uitgebreide publicatie verschijnen (De Verloren Stad. Forum Hadriani bij Voorburg; de ontwikkeling van een Romeinse stad tot stedelijk park en rijksmonument door W. de Jonge,
J.G.A. Bazelmans en D.H. de Jager (red.)).

Museum Swaensteyn
Herenstraat 101
2271 CC Voorburg
telefoon (070) 386 16 73

www.swaensteyn.nl

openingstijden: woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur