Gemeente Tilburg, AM en BAM Vastgoed tekenen intentieovereenkomst ontwikkeling 't Laar

12 juni 2008 19:10 - AM bv

Amsterdam, 12 juni 2008 - De gemeente Tilburg, AM Vastgoedontwikkeling, BAM Vastgoed en BAM Wegen hebben donderdag 12 juni een intentieovereenkomst gesloten voor de integrale ontwikkeling van verkeersknooppunt ’t Laar. De uitdaging ligt vooral in het creëren van een markante, typisch Tilburgse stadsentree en het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad vanaf de A58. In de voorlopige plannen wordt ’t Laar een dynamisch gebied met een ingenieus verkeersplein, diverse kantoorlocaties, grondgebonden woningen en een woon- en zorgzone. In de komende periode zullen de partijen gezamenlijk een masterplan opstellen.

Namens de gemeente tekende wethouder Joost Möller de overeenkomst. Wim Scheffers (AM), Frank Homburg (BAM Vastgoed) en Rob van Heumen (BAM Wegen) tekenden namens de marktpartijen. De ondertekening vond plaats tijdens de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam.

’t Laar is direct gelegen aan de A58 en is de belangrijkste zuidelijke stadsentree. Het plangebied wordt gevormd door het verkeersknooppunt ’t Laar met aangrenzende percelen inclusief het evenemententerrein en het verzorgingstehuis ’t Laar. Het totale gebied bestrijkt een oppervlakte van circa 45 hectare.

Onder meer met een tunnelbak en een mega-rotonde wordt de verkeersdoorstroming vanaf de snelweg A58 naar en uit de stad verbeterd. De integrale planontwikkeling bestaat verder uit circa 31.000 m2 kantoren, circa 4.000 m2 detailhandel en circa 700 woningen. Hiervan zijn ongeveer 250 woningen bestemd als uitbreiding van zorgcentrum ’t Laar. Er zijn hoge ambities op het gebied van milieu en energiebesparing.

De intentieovereenkomst volgt op een marktconsultatie die de gemeente Tilburg in 2007 heeft uitgezet bij vier marktpartijen die kennis en ervaring hebben met de combinatie infrastructuur/verkeer en integrale gebiedsontwikkeling. Doel van deze marktconsultatie, een nieuwe en innovatieve vorm van marktparticipatie, was om te onderzoeken of het gebied ’t Laar kon worden herontwikkeld.

Nadere informatie:

  • Anouk Schep - Derks, BAM Vastgoed Marketing & Communicatie, telefoon (030) 659 85 38.
  • David Chapman, woordvoerder gemeente Tilburg, (013) 542 99 52.