Hardenberg geeft opdracht nieuwbouw zwembad Sportboulevard

12 november 2013 12:33

(Persbericht gemeente Hardenberg:) Hardenberg, 12 november 2013 - BAM Utiliteitbouw Regio Oost is na een aanbestedingsprocedure als beste partij naar voren gekomen en mag het nieuwe zwembad op de Sportboulevard in Hardenberg bouwen. ‘We zijn met de selectie van de aannemer een stap dichterbij de realisatie van het nieuwe zwembad. BAM Utiliteitsbouw had een zeer aansprekende visie en plan van aanpak voor de bouw van het nieuwe zwembad, passend bij onze wensen en ideeën’, aldus wethouder Prinsse.

In Hardenberg wordt aan de Jan Weitkamplaan op de Sportboulevard een nieuw zwembad gerealiseerd. De bouw van het nieuwe zwembad is nodig omdat het huidige zwembad De Marsch niet meer voldoet aan de eisen en het veel geld kost om het bad open te houden. De bouw van het nieuwe zwembad betreft de tweede fase van de realisatie van de Sportboulevard.

Unaniem besluit

In het voorjaar van 2013 is de procedure voor de selectie van een bouwer voor het nieuwe zwembad in Hardenberg gestart. Na een eerste selectie zijn vijf partijen uitgenodigd om een offerte in te dienen en deze te presenteren. Na beoordeling van de offertes en presentaties aan de hand van de gunningscriteria, is de keuze unaniem gevallen op bouwer BAM Utiliteitsbouw Regio Oost. Het bedrijf wist de gepresenteerde aanpak erg concreet te maken en af te stemmen op de wensen en behoeften van de gemeente voor het zwembad. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de voorgenomen gunning. Binnenkort leggen de bouwer en de gemeente Hardenberg de gemaakte afspraken vast in een basisovereenkomst.

BAM Utiliteitsbouw Regio Oost

BAM Utiliteitsbouw is een grote zelfstandige ontwikkelende bouwer met ruim 140 jaar ervaring en 1.800 medewerkers. BAM Utiliteitsbouw heeft meerdere vestigingen in heel Nederland en biedt totaaloplossingen bij de realisatie van verschillende bouwprojecten. ‘Wij zijn trots dat we als beste partij uit de bus komen en hierdoor het nieuwe zwembad in Hardenberg mogen ontwikkelen en bouwen. Een mooie opdracht! Wij hebben voor de bouw van het zwembad samenwerking gezocht met vijf andere partijen, die gespecialiseerd zijn in het realiseren van zwembaden. Zo gaat Zwarts & Jansma Architecten het ontwerp van het zwembad verder uitwerken en is Hellebrekers Technieken verantwoordelijk voor de installatietechnische werkzaamheden’, vertelt directeur Joost Coolegem.

Aanbestedingsvorm: Design, Build en Maintain

De ontwikkeling van het nieuwe zwembad wordt op basis van Design, Build en Maintain (DBM) uitgewerkt en gerealiseerd. Dit houdt in dat BAM Utiliteitsbouw is zowel verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw van het zwembad en het totale onderhoud. Het is dus een geïntegreerde contractvorm. Zo krijgt BAM Utiliteitsbouw als opdrachtnemer maximale ruimte om haar kennis en creativiteit toe te passen binnen de gestelde kaders.

Modern, open en transparant zwembad

Het nieuwe zwembad moet een modern, open en transparant zwembad zijn, dat aantrekkelijk is voor verschillende doelgroepen. Daarnaast zijn veiligheid, gezondheid en sfeer belangrijke aandachtspunten. Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling en bouw van het nieuwe zwembad. In totaal worden er straks drie verschillende soorten baden gerealiseerd in het nieuwe zwembad. Om een breder publiek aan te spreken worden er ook voorzieningen op het gebied van wellness gerealiseerd en is er ruimte voor ontmoeten in de horecagelegenheid.

Planning

De komende periode wordt het ontwerp van het zwembad op basis van de visie verder uitwerkt. Begin 2014 wordt het ontwerp gepresenteerd aan de gemeenteraad. Naar verwachting start de bouw medio 2014 en wordt het zwembad ruim een jaar later opgeleverd.

Nadere informatie: gemeente Hardenberg, Jolien Schuurman, communicatieadviseur, (0523) 28 96 41.