HBG Civiel Leidingen en Wayss & Freytag: boring voor rioolleiding in Arnhem

4 april 2000 17:01 - BAM Infra bv

In het centrum van Arnhem realiseert HBG Civiel Leidingen [voorheen HWZ Leidingen] in combinatie met zusteronderneming Wayss & Freytag Ingenieurbau een nieuwe rioolleiding met een lengte van bijna vijfhonderd meter.

Deze leiding onder het Willemsplein is bij de bouw van een verkeerstunnel anderhalf jaar geleden kapot gestoten en daarna buiten gebruik gesteld. Opdrachtgever is de gemeentelijke dienst Milieu en Openbare Werken. Op 25 mei levert de combinatie het volledige project – aanneemsom f 3,8 miljoen gulden – op.

De rioolleiding, uitwendige diameter ruim 1.400 millimeter, wordt aangelegd door middel van drie gestuurde boringen van respectievelijk 175, 160 en 142 meter lang. De eerste boring is inmiddels voltooid. De boorwerkzaamheden vinden plaats op een diepte tussen vier en acht meter onder het maaiveld.

Begin maart 2000 is de boor neergelaten in de perskuip. Achter de door Herrenknecht gebouwde boorkop worden in de perskuip telkens zes meter lange leidingstukken geplaatst. Enorme vijzels persen de leiding met de boorkop steeds verder. Tijdens de eerste boring werkt de combinatie - in verband met de kromtestraal - met lengtes van drie meter. Het boren gebeurt in zandgrond met resten van een oude stadswal. De grond wordt door de boorkop met water of bentoniet gemengd en naar het maaiveld verpompt. Er wordt zeven dagen per week gewerkt in tweeploegendienst van zeven uur 's ochtends tot tien uur 's avonds.

Tot het contract behoort eveneens de renovatie van een 55 meter lang gewelfd riool, waarop de nieuwe leiding aansluit. Dit gebeurt door 'relining', waarbij met kunststof schaaldelen een nieuwe leiding in de oude wordt gelegd.

De boring in Arnhem is het derde gezamenlijke project van HBG Civiel Leidingen en Wayss & Freytag. In 1999 is een geboorde tunnel met een kleine diameter aangelegd in de Haagse nieuwbouwwijk Wateringseveld. Begin dit jaar volgde een honderd meter lange boring in Dordrecht.

In de directe nabijheid van dit project realiseren HBG Civiel en HBG Utiliteitsbouw onder het nieuwe stationsplein van Arnhem een parkeergarage die plaats biedt aan duizend auto's. De aanneemsom bedraagt ruim f 47 miljoen. In februari 2003 is het project gereed.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, telefoon 070 3722121.