HBG: Management buy-out Duits betonreparatiebedrijf

8 november 1999 21:34 - Koninklijke BAM Groep nv

HBG, Hollandsche Beton Groep nv, draagt de ondernemingsactiviteiten van Torkret GmbH te Essen met ingang van 1 november 1999 over aan de huidige directeur.

HBG heeft reeds eerder dit jaar aangekondigd Torkret GmbH te zullen desinvesteren, aangezien de Groep betonreparatiewerkzaamheden op de Duitse markt niet langer tot de kernactiviteiten rekent. De onderneming telt 330 medewerkers en werkt vanuit twintig kantoren, verspreid over Duitsland. De omzet bedraagt ongeveer DM 70 miljoen per jaar.

Torkret voert sinds bijna tachtig jaar [beton-]reparatieprojecten uit. Het betreft onder meer de versterking van draagconstructies, conservering en renovatie van betonnen bouwdelen, renovatie van historische gebouwen, alsook het stabiliseren van rotswanden en de wanden van steengroeves.

Torkret realiseerde in 1998 een onbevredigend resultaat. Inmiddels hebben zich bij de onderneming ingrijpende reorganisaties voltrokken. Torkret verwacht derhalve de komende jaren een stabiele omzetgroei en positief rendement te kunnen realiseren.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, telefoon 070 3722121.