Het Zuidgebouw: een toekomstige MicroCity

25 november 2015 12:15 - BAM Bouw en Techniek bv / BAM Infra bv
Artists impression van Het Zuidgebouw

(Persbericht gemeente Utrecht:) Utrecht, 25 november 2015 - Het toekomstig Zuidgebouw, dat komt op het busstation Centrumzijde naast Utrecht Centraal, is definitief gegund aan ABC Planontwikkeling. Dinsdag 24 november 2015 tekende de gemeente het contract met deze ontwikkelaar. Tegelijkertijd tekenden deze partijen ook contracten met de Provincie Utrecht en aannemer BAM voor de bouw van het Zuidgebouw samen met het onderliggende bus-tramstation, tevens begin- en eindhalte van de toekomstige Uithoflijn. Het Zuidgebouw en het bus-tramstation moeten in 2018 klaar zijn.

Victor Everhardt, wethouder Stationsgebied van de gemeente Utrecht: ‘Precies een jaar geleden startte het ambitieuze traject van het vinden van een marktpartij voor het Zuidgebouw. De tijd was kort, de deadline niet te verschuiven en de bouwopgave met het onderliggende bus-tramstation zeer complex. Toch is het de vier partijen, ABC Vastgoed, gemeente, provincie en BAM in een jaar gelukt. Er komt een gebouw dat niet alleen zeer duurzaam is, maar ook met het concept MicroCity past op deze plek in het Utrechtse Stationsgebied nu en in de toekomst.’

Wonen en delen in Het Platform

Het gebouw is bedoeld voor mensen voor wie ontmoeten, gezonde lifestyle, delen en een directe aansluiting met de stad van groot belang zijn. Net afgestudeerde, hoogopgeleide jongeren en kenniswerkers vormen een belangrijke doelgroep. Het concept van het Zuidgebouw gaat uit van een MicroCity en bestaat voornamelijk uit koop- en huurappartementen met aanvullende commerciële voorzieningen zoals een sportschool, restaurant en lounge-bar. Deze voorzieningen zijn vrij toegankelijk en dragen bij aan het concept. De bewoner deelt de faciliteiten die het gebouw biedt met zijn medebewoners, zoals een gezamenlijk dakterras en binnentuin, en met bezoekers uit de rest van de stad, zoals, de fitness, het restaurant en een openbaar terras. Het gebouw is ontworpen op basis van de hoogste duurzaamheidsprincipes van BREEAM. Het Zuidgebouw omvat 18.500 m2 en heeft een basishoogte is 25 meter met accenten tot 45 meter hoogte. Het Zuidgebouw heet vanaf nu Het Platform.

Geïntegreerde constructie

ABC-Planontwikkeling heeft in hun ontwerp een voorstel gedaan voor het tegelijk en geïntegreerd bouwen van het gebouw en het onderliggende bus-tramstation. Hierdoor wordt er de helft minder staal en beton gebruikt, wat duurzamer en makkelijker te bouwen is en bovendien voor minder bouwoverlast zorgt. Ook wordt de ruimtelijke kwaliteit op de perrons vergroot doordat er minder en dunnere kolommen komen. Deze vier partijen zorgen er nu samen voor dat het Zuidgebouw en het bus-tramstation en gelijktijdig gebouwd kunnen worden, waarbij de planning van de Uithoflijn gehandhaafd blijft.

Omgeving nauw betrokken

Bijzonder aan dit gunningstraject is dat bewoners en bedrijven uit de omgeving een rol hadden in het vertrouwelijke tenderproces. Zij hebben wensenlijsten over het gebouw en over de omgang met de omgeving opgesteld en tijdens de tender reeds besproken met de drie overgebleven partijen. De ontwikkelaar heeft deze lijsten meegenomen bij het maken van zijn ontwerp. De ontwikkelaar en de omgeving gaan bij de detailuitwerking van het ontwerp verder in gesprek. Uiteraard blijft de gemeente bij dit proces betrokken.

Planning en vervolg

Het voorlopig ontwerp (VO) is begin volgend jaar klaar. Het bestemmingsplan heeft al ter inzage gelegen en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer het bestemmingplan wordt vastgesteld, kunnen de werkzaamheden aan het Zuidgebouw en het onderliggende bus-tramstation eind 2016 starten. In 2018 moeten het gebouw en het station klaar zijn.

Nadere informatie: bestuurscommunicatie@utrecht.nl