Hoge Raad verhuist naar Korte Voorhout

21 januari 2016 13:37 - Invesis bv / BAM Bouw en Techniek bv
Het nieuwe pand van de Hoge Raad aan het Korte Voorhout. Foto Sebastian van Damme

(Persbericht Rijksvastgoedbedrijf:) Den Haag, 21 januari 2016 -  Vanaf 1 maart 2016 is de Hoge Raad der Nederlanden gevestigd aan het Korte Voorhout 8 in Den Haag. De nieuwbouw vervangt de huidige huisvesting aan de Kazernestraat 52, het Lange Voorhout 7 en 34 in Den Haag. Door de huisvesting in één pand kan efficiënter worden gewerkt.

Het gebouw

De Hoge Raad is de hoogste Nederlandse straf-, belasting- en civiele rechter. De nieuwbouw, die sereniteit en waardigheid uitstraalt, staat symbool voor het instituut dat de Hoge Raad is en de positie die hij vervult in de Nederlandse samenleving.

Net als de Hoge Raad is het gebouw – met zijn natuurstenen sokkel - verankerd in de maatschappij. In de sokkel is het openbare deel van de Hoge Raad opgenomen. Erboven verrijst een transparante fijn gelijnde kap. Dit ensemble symboliseert de soevereiniteit van de rechterlijke macht. In het glazen volume liggen de drie ‘huizen’ van de Hoge Raad: het huis van de raad, het huis van het parket en het gemeenschappelijke huis van restaurant, bibliotheek en cluster van de president en de procureur-generaal. Het gebouw heeft een bruto-vloeroppervlakte van 15.000 m2 verspreid over zes verdiepingen. Het bevat kantoren, twee rechtszalen en heeft een ondergrondse parkeergarage.

Pps

Het nieuwe onderkomen van de Hoge Raad is via een publiek-private samenwerking (pps) tot stand gekomen. Het contract omvat het ontwerp, bouw, financiering, beheer en onderhoud van het gebouw voor een periode van dertig jaar. Na een Europees aanbestedingstraject hebben het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Rijksvastgoedbedrijf consortium Poort van Den Haag gekozen voor de realisatie van deze opdracht. Poort van den Haag is een samenwerkingsverband van BAM PPP bv, PGGM , BAM Bouw en Techniek bv, ISS Nederland B.V. en KAAN Architecten. Deze samenwerkingsvorm levert een hoogwaardig en toekomstbestendig gebouw op voor de Hoge Raad. Over de totale contracttermijn zijn er aanzienlijke kostenbesparingen ten opzichte van traditionele bouw en inhuur van dienstverlening.

Open dag

Op zaterdag 23 april organiseert de Hoge Raad een open dag en kan iedereen het nieuwe pand komen bekijken. Nadere informatie hierover volgt.

Zie voor projectinformatie en foto's: www.rijksvastgoedbedrijf.nl.