Hoogste punt bij Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp

27 november 2003 20:02 - BAM Bouw en Techniek bv

Bouwonderneming BAM Utiliteitsbouw bereikt het hoogste punt bij de nieuwbouw voor het Rijnland Ziekenhuis te Leiderdorp.

Het omvangrijke project omvat zowel nieuwbouw, als een ingrijpende renovatie. De nieuwbouw bestaat uit een complex van vier verdiepingen (inclusief begane grond, exclusief dakopbouw), waarvan de bouw begin 2003 van start is gegaan. In januari 2005 is dit deel van het Rijnland Ziekenhuis gereed. De renovatie van de drie oorspronkelijke ziekenhuisvleugels vindt gefaseerd plaats. Met de verbouw van de eerste vleugel wordt in januari 2004 begonnen, begin 2005 en begin 2006 gevolgd door de andere vleugels. Eind 2007 is het gehele project gereed. De aanneemsom bedraagt ruim € 26 miljoen.

Momenteel worden de dakplaten op de technische ruimte aangebracht, waarmee het hoogste punt van de nieuwbouw wordt bereikt. Tevens wordt hard gewerkt om de gevels wind- en waterdicht te maken, zodat met de afbouw kan worden begonnen.

Bij de viering van het hoogste punt zijn naast de bouwplaatsmedewerkers van BAM Utiliteitsbouw tevens de vele medewerkers aanwezig van alle betrokken onder- en nevenaannemers, de installateurs van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties, alsook vertegenwoordigers van de architect (EGM Architecten bv te Rotterdam) en van de adviseurs. Wie van alle aanwezigen het hoogste punt zal bereiken, wordt ter plekke beproefd met behulp van een ‘Kop van Jut’.

Gedurende de gehele bouwperiode blijft het ziekenhuis in gebruik. BAM Utiliteitsbouw besteedt veel aandacht aan het beperken van de overlast voor de patiënten en de medewerkers van het ziekenhuis. Alle bouwwerkzaamheden worden tot in detail voorbereid, waarbij de ‘overlastmomenten’ worden bepaald. In het overleg met het ziekenhuis wordt bepaald hoe en wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Door een systeem van werkvergunningen is het ziekenhuis te allen tijde geïnformeerd over alle aspecten van de uitvoering.

Nadere informatie:

Mariëlle van Popering, BAM Utiliteitsbouw bv i.o., regio West, (010) 447 96 25.

Journalisten die de viering van het hoogste punt wensen mee te maken, zijn donderdag 27 november om 14.30 uur van harte welkom op de bouwplaats van het Rijnland Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 te Leiderdorp.