Koninklijke BAM Groep N.V. wil Vissers' Infra en Milieu B.V. en HOKA B.V. overnemen

11 mei 1999 11:17 - Koninklijke BAM Groep nv

Koninklijke BAM Groep N.V. te Bunnik (opgericht in 1869, actief in utiliteitsbouw, woningbouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) is in onderhandeling over de overname van Vissers' Infra en Milieu B.V. en HOKA B.V., beide 100% dochtervennootschappen van Vissers' Beheer B.V. te Drunen.

Thans bevinden de onderhandelingen zich in een zodanig stadium dat de verwachting gewettigd is dat definitieve overeenstemming kan worden bereikt over de overname van de beide ondernemingen.

Vissers' Infra en Milieu (opgericht in 1856), met vestigingen te Drunen, Maastricht, Venray en Dongen, is gespecialiseerd in de uitvoering van infrastructurele en milieutechnische projecten. Tot de werkzaamheden behoren de uitvoering van grondwerk, het ontwerp en de aanleg van rioleringen, kabelwerken, asfalt- en betonverhardingen, alsmede de uitvoering van bodemsaneringsprojecten. HOKA, met vestigingen te 's-Hertogenbosch, Etten-Leur, Valkenswaard en Gouda, ontwerpt en installeert elektrotechnische en telematica projecten op het gebied van utiliteitsbouw en industrie, legt distributienetten aan voor gas, water, elektra en CAI en voert projecten uit inzake verkeerstechniek voor tijdelijke en permanente opstellingen.

Met circa 440 medewerkers behaalden de ondememingen in 1998 gezamenlijk een omzet van circa NLG 125 miljoen.

De voorgenomen acquisitie past in de strategie van Koninklijke BAM Groep, welke er mede op is gericht haar sector infrastructuur verder te versterken. De activiteiten sluiten uitstekend aan bij andere bedrijven die reeds deel uitmaken van deze sector, zoals Hulsink, De Ruiter, Nelis en Verlaat, alsmede bij de voorgenomen overname van Lintzen Wegenbouw en zijn in belangrijke mate complementair. Voor Vissers' Infra en Milieu en HOKA betekent de aansluiting bij Koninklijke BAM Groep een verbreding van de mogelijkheid mee te dingen naar grote en multidisciplinaire projecten in de infrastructurele markt.

De koopprijs van de aandelen Vissers' Intra en Milieu B.V. en HOKA B.V. zal deels in contanten en deels in aandelen Koninklijke BAM Groep N.V. worden voldaan. In verband hiermee zullen 42.316 gewone aandelen Koninklijke BAM Groep N.V. van nominaal NLG 4,-- worden geplaatst tegen een uitgiftekoers van euro 53,62 (NLG 118,16). Het aantal geplaatste aandelen komt daarmee op totaal 2.312.005. De nieuw uit te geven aandelen zullen over het boekjaar 1999 en volgende boekjaren dividendgerechtigd zijn.

De vakorganisaties zijn heden geïnformeerd. De betrokken ondernemingsraden zal om advies worden gevraagd. De voorgenomen overname zal worden aangemeld bij de Nederlandse Mededingings-autoriteit.

Bunnik/Drunen, 11 mei 1999

Raad van Bestuur Koninklijke BAM Groep N.V.
Directie Vissers' Beheer B.V.