Koninklijke BAM Groep verkoopt drie kleine infra-dochters

4 december 2003 19:27 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 4 december 2003 – Koninklijke BAM Groep nv is voornemens per 1 januari 2004 de aandelen van drie dochterondernemingen, werkzaam op het gebied van infratechniek, te verkopen aan Infraspecials bv. Het betreft Pevac bv en Petrol Systems & Services bv, beide gevestigd te Ridderkerk, alsmede BAM NBM Petrol Stations & Industry bv te Montfoort.

Bij de drie ondernemingen zijn circa honderd medewerkers in dienst. De gezamenlijke omzet bedraagt circa € 15 miljoen. Infraspecials is opgericht door het management, de heren H. Croes en G. Slotman.

Pevac realiseert constructies voor de beveiligingsmarkt en toegangssystemen (bijvoorbeeld voor parkeerterreinen). BAM NBM Stations & Industry verzorgt bouw en verbouw van brandstofverkooppunten en de installatie van systemen voor alternatieve energie-opwekking, alsook van afvoersystemen voor voedselresten in de horeca. Petrol Systems & Services richt zich in het bijzonder op service en onderhoud, zowel voor brandstofverkooppunten als voor energie- en voedselafvoersystemen.

Koninklijke BAM Groep acht de toegevoegde waarde van deze activiteiten binnen de Groep gering. Bovendien is er op korte termijn geen uitzicht dat de ondernemingen kunnen voldoen aan de rendementscriteria die de raad van bestuur heeft gesteld. De drie ondernemingen nemen in hun specialistische markten goede posities in. Op basis hiervan zullen de ondernemingen zich zelfstandig verder kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.