Liefkenshoekspoorverbinding klaar voor dienst vanaf 14 december 2014

10 december 2014 09:31 - Invesis bv

(Persbericht LocoRail en LocoBouw:) Antwerpen, 9 december 2014 – Liefkenshoekspoorverbinding - een pronkstuk inzake infrastructuurrealisaties in Antwerpen – klaar voor dienst vanaf 14 december 2014.

De partijen

LocoRail, een SPV opgezet voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud (Maintain) van het PPS-project Liefkenshoekspoortunnel, bestaat uit CFE, Vinci Concessions en BAM PPP - PGGM en sloot in 2008 een DBFM-contract af met lnfrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet.

Het DB-gedeelte van het contract werd toevertrouwd aan de tijdelijke handelsvennootschap LocoBouw, bestaande uit MBG, CEI-De Meyer, Vinci Construction Grands Projets en Wayss & Freytag lngenieurbau.
LocoRail heeft de financiering georganiseerd met de EIB (Europese lnvesteringsbank) en zes commerciële banken: Bayern LB, Bank Nederlandse Gemeenten, BNP Paribas Fortis bank, lNG, Banco Santander en Société Générale.

De DB-werken zijn gestart eind 2008, en zijn beëindigd in juli 2013, perfect volgens planning. De spoortechnische werken zijn nu ook beëindigd.

Sinds januari 2013 is LocoRail ook gestart met het onderhoud van de infrastructuur en installaties en zal dit verder doen voor 38 jaar en dit in nauw overleg met lnfrabel.

Het project: een paradepaardje

Het project creëert een bijkomende verbinding tussen de linker- en rechteroever van de Antwerpse haven, en zal de toename van het goederentransport opvangen die het gevolg is van capaciteitsuitbreidingen van de haven op de Linker Schelde-oever.

De Liefkenshoekspoorverbinding omvat de infrastructuur en de tunnel-technische installaties voor een complexe verbinding van 16,2 km, bestaande uit 4,27 km open en gesloten sleuf, de renovatie van de bestaande Beverenspoortunnel, en een dubbele boortunnel van bijna zes kilometer. De spoortechnische installaties zijn in aparte loten aanbesteed, buiten het DBFM-contract.

Het project is een paradepaardje, zowel wat betreft het PPS-aspect als de bouwkundige uitdaging. Het contract voor de realisatie ervan is amper zes jaar geleden ondertekend midden in een moeilijke economische periode. De goederenspoorverbinding werd gerealiseerd binnen een zeer strakke planning en budget en kende grote technische uitdagingen. Zo werd er geboord op beperkte diepte onder het Kanaaldok waarvoor een
beschermplaat moest worden aangebracht, de Beverentunnel werd gerenoveerd, enorme hoeveelheden grond werden verzet, dit alles in combinatie met hoge veiligheidsvoorschriften.

Sleutel tot succes: geïntegreerde samenwerking

Het is de samenwerking op alle fronten, die heeft geleid tot het echte succes van dit project:

  • Partners:
    De grote expertise en jarenlange ervaring van de partners inzake tunnelboringen was een enorme troef. Eerder realiseerden zij samen voor lnfrabel ook diverse HST-werken en het belangrijke project Diabolo Brussels Airport. Uiteraard is dit op vlak van communicatie en gezamenlijke expertise een voordeel. Binnen LocoBouw en LocoRail hebben de partners een evenredig aandeel, dat de geïntegreerde aanpak bevordert.
  • Werfmedewerkers:
    Maar dan zijn er al die medewerkers die het effectief moeten uitvoeren, de mensen op het terrein, chapeau aan die 600 arbeiders en bedienden uit meer dan tien landen, die dag en nacht als één geïntegreerde ploeg hebben gewerkt en ervoor hebben gezorgd dat dit huzarenstuk tot een goed einde is gebracht.
  • Opdrachtgevers:
    De betrokkenheid van lnfrabel, TUC RAIL en de constructieve medewerking van alle stakeholders samen met al de arbeiders en bedienden heeft ertoe geleid om deze unieke publiek - private samenwerking succesvolte realiseren.

Nadere inforamtie Patrick Verswijvel: pverswijvel@mbg.be.