Minder hinder door aanbesteding Ede-Wageningen

24 december 2014 10:16 - BAM Infra bv
Artists impression Station Ede-Wageningen en omgeving

(Nieuwsbericht ProRail:) Utrecht, 23 december 2014 - Het eerste deel van de werkzaamheden bij station Ede-Wageningen, in de westelijke spoorzone, levert minder hinder op voor reizigers dan de eerste planning leek uit te wijzen. ProRail heeft aannemer BAM Civiel de opdracht gegund voor de aanleg van onder andere twee nieuwe onderdoorgangen en het verwijderen van een overweg die overbodig wordt. De aannemers werd expliciet gevraagd de hinder te beperken. BAM Civiel kwam met een plan waardoor er geen drie maar twee weekenden nodig zijn om de onderdoorgangen te kunnen plaatsen. De werkzaamheden vinden plaats voor het project Spoorzone Ede.

Bereikbaarheid

In de buurt van het station wordt de auto-onderdoorgang aan de Hakselseweg en de fiets- en voetgangersonderdoorgang tussen de Kerkweg en de Zanderijweg gebouwd. In de zomer van 2015 wordt hiermee gestart, uiterlijk eind 2016 zullen de werkzaamheden afgerond zijn. De onderdoorgangen zorgen voor een verbeterde bereikbaarheid en een betrouwbaarder spoor. De overgang op de Hakselseweg gaat dicht na opening van de onderdoorgangen. De overgang op de Kerkweg blijft open tot uiterlijk 2020.

Kleuterschool

Veiligheid en het beperken van de hinder tijdens de bouw heeft extra aandacht gekregen in de aanbesteding. In de buurt van de bouwplaats zitten ook voorzieningen zoals een kleuterschool. Met het oog daarop heeft BAM Civiel een uitgebreid plan gemaakt om de verkeersstromen lokaal zo veilig mogelijk in te richten. Ook wordt de logistiek rond transport van materiaal zo gepland, dat de verkeersstromen rond de kleuterschool worden ontzien.

Spoorzone

Project Spoorzone is een samenwerkingsverband van gemeente Ede, NS en ProRail. Het wordt gefinancierd door de gemeente Ede, ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Gelderland. BAM Civiel gaat de onderdoorgangen bouwen in de westelijke spoorzone. Het maakt onderdeel uit van project Veluwse Poort, waar onder andere ook de vernieuwing bij hoort van het complete station, de aanleg van een extra perron en herinrichting van het spooremplacement.

Planning

De plannen voor het station, de sporen en perrons zijn momenteel in ontwikkeling. Wanneer er een politiek besluit over is genomen, zal de bouwkundige uitvoering van die plannen worden aanbesteed. Bedoeling is het complete stationsproject naar verwachting in 2018 af te ronden.