Mos neemt bemalingsactiviteiten BAM Nelis De Ruiter over

3 februari 2015 09:23 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 3 februari 2015 – BAM Infra heeft de bemalingsactiviteiten van dochteronderneming BAM Nelis De Ruiter te Halfweg overgedragen aan Mos Grondwatertechniek. Mos Grondwatertechniek is expert op het gebied van grondboringen en bronbemalingen, met vestigingen in Heinenoord, Amsterdam en Wanica, Suriname. De transactie heeft betrekking op de onderhanden werken, het materieel en negen medewerkers.

BAM Infra behaalde met de bemalingsactiviteiten op jaarbasis een omzet van ongeveer € 2 miljoen. De transactie past binnen de stroomlijning van de organisatiestructuur, die BAM momenteel in het kader van het Back-in-shape-programma doorvoert.

Mos Grondwatertechniek (www.mos-grondwatertechniek.nl) is gespecialiseerd in alle werkzaamheden in en om grond en grondwater. De onderneming doet onderzoek naar eigenschappen van grond en grondwater, adviseert over het ontgraven en ontwerp en realiseert alle voorkomende bemalingen. Het betreft in hoofdzaak de beheersing van de (grond)waterstand met name bij bouwprojecten. Daarbij wordt het type bemaling bepaald door de grootte en diepte van de ontgraving in relatie tot de bodemopbouw en grondwatersituatie (grondwaterstand, stijghoogte in de watervoerende pakketten, doorlatendheid, grondwaterkwaliteit) en de gestelde eisen ten aanzien van verdroging, zetting en lozing van vrijkomend water.

Nadere informatie:

  • pers: Arno C. Pronk, (030) 659 86 21;
  • analisten: Joost van Galen, (030) 659 86 21.