Mostert De Winter realiseert groendak op schaapskooi in Bergen aan Zee

16 december 2013 13:30

Hardinxveld-Giessendam, 13 december 2013 – Mostert De Winter brengt op de Schaapskooi Bergen in Bergen aan Zee een groendak van Xeroflor aan. Het vegetatiedak bestaat uit diverse soorten planten en levert een belangrijke bijdrage aan de wens de schaapskooi duurzaam te maken en te laten opgaan in het omliggende landschap. De schaapskooi wordt eind december opgeleverd.

De schaapskooi, waar zich straks elke avond circa 150 schapen verzamelen voor de nacht, maakt deel uit van een nieuwe vorm van natuurlijk landschapsbeheer. De kudde graast in het duingebied en op de heide, zodat deze op een natuurvriendelijke manier in stand gehouden wordt en niet dichtgroeit met gras en struiken. Het ontwerp van de schaapskooi gaat, met name door de keuze voor een groendak van Xeroflor, bijna volledig op in het landschap.

Het dak heeft een sterke isolerende werking waardoor energielasten afnemen en het binnenklimaat verbetert. De levensduur van de daken is beduidend langer dan die van traditionele daken. Een andere voordeel van een Xeroflor-dak is het leveren van een belangrijke bijdrage aan de ontlasting van het riool doordat tussen de veertig en tachtig procent van het regenwater wordt gebufferd of vertraagd wordt afgevoerd. De rest van het water wordt door de planten gebruikt of verdampt. Het Xeroflor-vegetatiedak wordt in Nederland uitsluitend door Mostert De Winter geleverd en aangelegd.

Multifunctionele schaapskooi

De schaapskooi wordt dertig meter lang en achttien meter breed met een educatieruimte. Boven de educatieruimte komen zonnepanelen, die onder meer door de gemeente Bergen zijn gefinancierd. Een derde van de kosten wordt gesubsidieerd door het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

De educatieruimte wordt in gebruik genomen door het IVN (Instituut Voor Natuureducatie). Zij gaan vanuit de schaapskooi excursies en voorlichting geven aan groepen en scholen. Rond de schaapskooi komen een zandspeelplek, een bijenhotel, een vlindertuin en een amfibieënpoel.

Nader informatie: Hans van Cooten, Mostert De Winter bv, (0184) 67 68 40.