Nieuw onderhoudscontract Westerscheldetunnel

22 november 2012 11:16 - BAM Infra bv

(Persbericht N.V. Westerscheldetunnel:) Borssele, 23 november 2012 - De N.V. Westerscheldetunnel gunt het onderhoud aan de tunnel en de toeleidende wegen voor de periode van 2013 - 2033 aan de combinatie Croon-BAM-Mobilis. Het contract gaat in op 14 maart 2013, precies tien jaar na de officiële opening van de Westerscheldetunnel.

Kwaliteit hoog in het vaandel

Omdat het bestaande onderhoudscontract in 2013 afloopt, werd een nieuw contract met een looptijd van twintig jaar (tot het einde van de exploitatieperiode) in de markt gezet. De aanbesteding was een intensief proces van meer dan een jaar. In de gunning heeft het kwaliteitsaspect voor 70% meegewogen en de prijs voor 30%. Zo kunnen de veiligheid en de beschikbaarheid het beste gegarandeerd worden tegen een marktconforme prijs. De winnende partij heeft zich duidelijk als beste onderscheiden van de overige deelnemers. De bedrijven die deel uitmaken van de combinatie Croon-BAM-Mobilis waren afzonderlijk al betrokken bij het ontwerp en de bouw van de Westerscheldetunnel en bij het onderhoud in de afgelopen tien jaar.

Geen verhoging toltarieven

De gunstige uitkomst van de aanbesteding biedt ruimte voor verlichting van de lasten van gebruikers van de tunnel. De directie van de  N.V. Westerscheldetunnel heeft daarom besloten om de toltarieven voor 2013 niet te verhogen. Dit betekent dat zowel de reguliere tariefstijging van 2% als de verhoging met 2% als gevolg van de BTW-verhoging van afgelopen oktober, niet worden verrekend met de tarieven voor 2013. Deze blijven dus gelijk aan die van 2012.

Wat het effect van het nieuwe onderhoudscontract is voor de tunnelklanten op de langere termijn, zal in overleg met de Provincie Zeeland, de aandeelhouder van de N.V. Westerscheldetunnel, in 2013 worden bekeken.

[Betreft project van BAM Civiel en BAM Infratechniek Mobiliteit]