Nieuwe hoofdzetel van de NAVO: notificatie van de bouwopdracht

25 juni 2010 18:13 - Koninklijke BAM Groep nv

(Persmededeling 74 van Belgisch Ministerie van Landsverdediging:) Brussel, 25 juni 2010 - Minister van Defensie Pieter De Crem, handelend in naam en voor rekening van de NAVO, heeft de aanbesteding voor het bouwen van de nieuwe NAVO-zetel in Brussel toegewezen aan de ondernemingsgroep BAM Alliance voor een bedrag van 460 miljoen euro, hetzij 28 procent minder dan het ramingsbedrag.

De nieuwe hoofdzetel van de NAVO zal gebouwd worden op een terrein van ongeveer 40 ha (waar zich het vroegere kwartier Koning Albert I bevond en door Defensie ter beschikking gesteld volgend op een beslissing van 2002) en zal aan de 4.500 werknemers van de NAVO een bruto nuttige oppervlakte bieden van 250.000 m², waarvan ongeveer 120.000 m² kantoren. Naast het hoofdgebouw met kantoorruimtes, een conferentiecentrum en media- en restauratiefaciliteiten voorziet het complex ook in een personeelscentrum, een technisch gebouw voor de energievoorzieningen, magazijnen en werkplaatsen. Bij het ontwerpen van de gebouwen werd bijzondere aandacht besteed aan veiligheid, flexibiliteit, duurzaamheid, functionaliteit en kostenbeheersing.

De werken starten begin oktober 2010 en het einde is voorzien tegen midden 2015.

Zoals eerder beloofd, zal Defensie de buurtbewoners op de hoogte houden van de vooruitgang van het project.

Ter herinnering:

De beslissing om een nieuw hoofdkantoor in Brussel te bouwen, werd genomen op de NAVO-top in Washington in 1999.

Op vraag van de NAVO heeft België in 2004 aanvaard om het bouwproject van de nieuwe zetel te behartigen en het beheer van het project werd door de Belgische regering aan Defensie toevertrouwd.

De milieu- en stedenbouwkundige vergunningen werden respectievelijk in augustus en december 2008 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgereikt. Nog tijdens de aanvraagprocedure van deze vergunningen werden de buurtbewoners ter gelegenheid van twee informatiezittingen ingelicht. Deze vonden respectievelijk in februari 2007 en mei 2008 plaats.

Na een oproep voor kandidaten in de 28 landen van de NAVO, werden zes groeperingen van ondernemingen geselecteerd in mei 2009.

De opening van de offertes voor de bouwaanneming vond plaats op 28 januari 2010 en 5 offertes werden ingediend.

De officiële betekening van de opdracht heeft plaatsgehad op 25 juni 2010.