Nieuwe ophaalbrug startsein oeverversterking Meeslouwerplas

7 december 2010 10:29 - BAM Infra bv

(Persbericht provincie Zuid-Holland:) Den Haag, 3 december 2010 - Gedeputeerde Erik van Heijningen van de provincie Zuid-Holland opent zaterdag 4 december de nieuwe ophaalbrug aan de Oostvlietweg in Leidschendam-Voorburg. De brug vervangt de oude Baileybrug. De opening van de nieuwe ophaalbrug is tevens het startsein voor de werkzaamheden om de afkalvende oevers van de Meeslouwerplas te versterken.

Veilig en aantrekkelijk

BAM Wegen bv zal de komende jaren grote hoeveelheden grond langs de randen van de Meeslouwerplas storten om de plas minder diep te maken en de oevers te versterken. Dat gebeurt met baggerschepen die gebruik zullen maken van de nieuwe ophaalbrug. In opdracht van de provincie Zuid-Holland wordt de Meeslouwerplas heringericht tot een duurzame en plantrijke plas met brede oevers, zodat het gebied veilig en aantrekkelijk is voor mens en dier.

Na vervanging van de oude Baileybrug door een nieuwe ophaalbrug zal Vlietland bereikbaar worden voor zeilboten met een staande mast en worden de watersportmogelijkheden in en buiten Vlietland verruimd. BAM Wegen is verantwoordelijk voor de werkzaamheden in het gebied. Daarnaast zijn het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Leidschendam-Voorburg,Groenservice Zuid-Holland, natuur- en milieuorganisaties en Recreatiecentrum Vlietland ook intensief betrokken bij de herinrichting van de Meeslouwerplas.

Vroegere zandwinning

De Meeslouwerplas maakt deel uit van Vlietland dat in de jaren zestig en tachtig is ontstaan door zandwinning. Vlietland bevindt zichten westen van de rijksweg A4 tussen Den Haag en Leiden. Vlietland is een afwisselend en aantrekkelijk recreatiegebied, van circa 300 hectare gelegen aan de Vliet tussen Voorschoten en Leidschendam-Voorburg, waar jaarlijks ongeveer een miljoen recreanten komen. Binnen het gebied bevinden zich meren van circa 130 hectare. Naast de Meeslouwerplas ligt Vogelplas Starrevaart. Rondom deze plas ligt een wandelpad.

Meer informatie

U leest meer over de Meeslouwerplas en Vlietland op www.meeslouwerplas.nl en www.vlietland.com.