Onderhandse emissie van 205.000 aandelen Koninklijke BAM Groep nv voltooid

20 november 1998 10:51 - Koninklijke BAM Groep nv

In aansluiting op het persbericht van hedenmorgen maakt Koninklijke BAM Groep nv bekend dat de eerder aangekondigde aandelenemissie is afgerond. Door Kampen & Co zijn 205.000 nieuwe gewone aandelen Koninklijke BAM Groep nv geplaatst tegen een koers van uitgifte van NLG 123,50 per aandeel. De aandelen zijn geplaatst bij zowel Nederlandse als buitenlandse beleggers.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn ten volle gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 1998 en volgende boekjaren. De opbrengst van de emissie zal worden aangewend voor de versterking van de balansverhoudingen, mede verband houdende met de voorgenomen acquisitie van Heilijgers, zoals nader is toegelicht in het persbericht dat heden is gepubliceerd.

Voor de nieuw uitgegeven aandelen zal notering worden aangevraagd aan de Officiële markt van Amsterdam Exchanges.

Bunnik, 20 november 1998

Raad van bestuur Koninklijke BAM Groep nv

Nadere informatie: De heer J. Ruis, telefoon 030 - 659 8365