Opdracht BAM Civiel voor ondergrondse fietsenstalling Leiden

28 november 2007 18:08

Gouda, 27 november 2007 - BAM Civiel Noordwest heeft van de gemeente Leiden opdracht verworven voor de bouw van een ondergrondse fietsenstalling als onderdeel van het 'Leiden Centraal Project'. De stalling, die ruimte biedt aan circa 2.200 fietsen, komt onder het plein voor de entree aan de Zeezijde van het Centraal Station. De aanneemsom is ruim € 2,5 miljoen.

Het entreeplein vormt een belangrijke schakel tussen de binnenstad en het Centraal Station aan de ene kant en andere voorzieningen, zoals het LUMC, het ROC en diverse bedrijven en instellingen aan de Zeezijde van het station, aan de andere kant. Het inpassen in de omgeving is een belangrijke kwaliteitsvoorwaarde voor het eindresultaat van het project. BAM Civiel besteedt extra zorg om de veiligheid van en de bereikbaarheid voor onder meer 30.000 dagelijkse passanten vanaf de Zeezijde richting station tijdens de uitvoering te waarborgen. De kwalificaties van ProRail zijn daarvoor bepalend.

BAM Civiel start de uitvoering van de ondergrondse fietsenstalling in januari 2008 en zal het project in januari 2009 opleveren.

Nadere informatie:

Rona Kousoureta, BAM Civiel Public Relations, telefoon (0182) 59 06 37 of e-mail: r.kousoureta@bamciviel.nl.