Permanente oeverzwaluwenwand in oud zanddepot Fonejacht

10 november 2005 20:55 - Koninklijke BAM Groep nv

In samenwerking met It Fryske Gea en Provincie Fryslân heeft Bouwcombinatie Wâldwei een definitieve oeverzwaluwenwand aangelegd in het oude zanddepot van het Fonejacht. Op 2 november werden de laatste handelingen verricht aan deze zandwand van 40 meter lang en 3,5 meter hoog op het terrein van de Provincie Fryslân. De steile wand ligt op de kruising van het van Harinxma Kanaal met het Prinses Margrietkanaal.

Afgelopen juli was al een tijdelijke wand gemaakt in de ophoging ten behoeve van de nieuwe Fonejachtbrug over het Prinses Margrietkanaal. Gezocht werd naar een definitieve oplossing voor de zwaluwen die afgelopen voorjaar tijdens de bouwwerkzaamheden van de Wâldwei hun heil hadden gezocht in het zandlichaam. Door het creëren van een tijdelijke afgraving op een locatie waar de bouwwerkzaamheden uitgesteld konden worden, hebben de oeverzwaluwen ondanks de startproblemen toch een redelijk broedsucces gehad.

In onderling overleg met de Milieupolitie, Provinciale Waterstaat, Bouwcombinatie Wâldwei en It Fryske Gea is besloten een permanente oeverzwaluwenwand te maken in het oude zanddepot van het Fonejacht op het terrein van de Provincie Fryslân. Het toekomstige beheer van de zwaluwwand zal, net als het depot, uitgevoerd worden door It Fryske Gea.

Inhoud van het project

Waldwei.com b.v realiseert  in opdracht van Rijkswaterstaat  de verdubbeling van de N31 tussen Hemriksein en Nijega. Dit  project wordt  uitgevoerd middels een Publiek Private Samenwerking ( PPS- contract). De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en beheer en onderhoud (DBFM-contract). Deze innovatieve aanpak wordt  voor het eerst door opdrachtgever Rijkswaterstaat toegepast. Het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Wâldwei v.o.f. In het kader van de verdubbeling wordt ter hoogte van het Langdeel een aquaduct gebouwd en de Fonejachtbrug wordt vervangen door een nieuwe brug. Na gereedkoming van de bouwwerkzaamheden in 2008, zal de opdrachtnemer nog tot 2023 verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de N31. Hierbij  wordt zij betaald  voor het optimaal beschikbaar houden van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden. In Wâldwei.com b.v. participeren Koninklijke BAM Groep, Dura Vermeer Groep en Ballast Nedam Infra."