Persbericht BAM Groep

7 juni 1989 14:32 - Koninklijke BAM Groep nv

In de heden gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten de heer Drs. J. Kleiterp te benoemen en de heren Prof. Dr. J.J.J. van Dijck en Ir. D.E. Hageman opnieuw te benoemen tot commissaris.

Tevens is de in het jaarbericht uitgesproken omzet- en winstverwachting bevestigd. De omzet over 1989 zal circa f 1 miljard bedragen. De winst over 1989 zal - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - aanmerkelijk hoger uitkomen.

Bunnik, 7 juni 1989

Direktie BAM Holding N.V.