Resultaat BAM Groep sterk gestegen

7 april 1989 14:31 - Koninklijke BAM Groep nv

De omzet van BAM Holding N.V. op basis van de produktie steeg met 17% tot f 676 miljoen (1987: f 578 miljoen).

Het bedrijfsresultaat na afschrijvingen nam licht toe tot f 15 miljoen (1987: f 13,6 miljoen). Wanneer de eenmalige baten, welke begrepen zijn in het bedrijfsresultaat over 1987 buiten beschouwing worden gelaten, is sprake van een aanzienlijke stijging. Deze stijging is toe te rekenen aan alle bedrijfsactiviteiten van de groep.

Het netto resultaat over 1988 bedraagt f 11,1 miljoen. Dit betekent eveneens een aanzienlijke stijging ten opzichte van 1987 (f 6 miljoen + f 3 miljoen eenmalige baten).

De orderportefeuille ultimo 1988 is hoog en bedraagt f 1.150 miljoen. In de orderportefeuille ultimo 1988 zijn mede begrepen de orderportefeuilles van Bredero Bouw B.V., Urbibouw B.V., Ubeto B.V., ITB Installatietechniek B.V, Bredero Energy Systems B.V. en Van Ham Verwarming & Airconditioning B.V..

De overname van deze bedrijven, werkzaam op het gebied van de utiliteitsbouw, beton- en waterbouw, woningbouw, installatietechniek en energiesystemen, is op 2 januari 1989 door overname van de betreffende aandelen geformaliseerd. De overgenomen bedrijven zijn met behoud van eigen identiteit in de respectieve sectoren ingepast en ontwikkelen zich positief.

Naar verwachting zal over 1989 - ondanks met de overname samenhangende kosten en onvoorziene omstandigheden voorbehouden - een hogere winst worden gerealiseerd.

De omzet in 1989 zal belangrijk hoger zijn en uitkomen op circa f 1 miljard.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld het dividend per aandeel van nominaal f 20,-- over het boekjaar 1988 vast te stellen op - naar keuze van de aandeelhouder - f 14,-- in contanten of f 8,-- in contanten en 2,5% (nominaal f 0,50) in aandelen ten laste van de agioreserve of algemene reserve.

Het jaarverslag zal 19 mei 1989 verschijnen.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op 7 juni 1989.

Bunnik, 7 april 1989

Directie BAM Holding N.V.