Rijkswaterstaat geeft opdracht voor zuidelijk deel van Rijksweg 73-Zuid

9 januari 2006 14:32 - Koninklijke BAM Groep nv

Persbericht Via Limburg
Maastricht, 9 januari 2006 - Rijkswaterstaat Limburg heeft de bouw van het deel van Rijksweg 73-Zuid tussen de aansluiting op de A2 bij Echt en de tunnel in Roermond opgedragen aan aannemersbedrijf BAM Infra. Met de opdracht is een bedrag gemoeid van €38 miljoen (ex BTW).

Dit zuidelijkste deel van deel van Rijksweg 73-Zuid begint aan de zuidzijde van Roermond - waar Rijksweg 73-Zuid uit de Roertunnel komt - en eindigt in de gemeente Echt-Susteren nabij Berkelaar, iets zuidelijker dan het Ei van St. Joost met een aansluiting op de A2. Het wegvak is circa tien kilometer lang en bevat twee aansluitingen, een ter hoogte van Linne (gemeente Maasbracht) en een ter hoogte van het ei van St. Joost (gemeente Echt-Susteren). Het wegvak loopt vrijwel over de hele lengte van het tracé parallel aan de spoorlijn Roermond-Maastricht en de N271.

Het werk bestaat verder uit tien zogenaamde kunstwerken en een schuin spoorwegviaduct ter hoogte van Maasbracht. De aannemer start dit voorjaar met het werk, dat uiterlijk 31 december 2007 klaar moet zijn. BAM Infra realiseert voor Rijksweg 73-Zuid ook het wegvak tussen de noordelijke tunnelingang in Roermond en de gemeentegrens met Swalmen, en de provinciale projecten in het samenwerkingsverband Via Limburg, te weten de N280-oost en de N293-noord.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectbureau RW73-Zuid/RW 74, Hans Albersen,
telefoon (043) 387 04 70.

Via Limburg staat voor het samenwerkingsverband tussen de projectorganisaties van Rijkswaterstaat Limburg en de provincie Limburg; samen verantwoordelijk voor de aanleg van Rijksweg 73-Zuid, Rijksweg 74, de N280-Oost en de N293 (Oosttangent Roermond).