Rijkswaterstaat gunt aanleg nieuwe Zeesluis bij IJmuiden definitief aan consortium OpenIJ

21 augustus 2015 10:17 - Koninklijke BAM Groep nv
Rijkswaterstaat gunt aanleg nieuwe Zeesluis bij IJmuiden definitief aan consortium OpenIJ

BAM-PGGM en VolkerWessels-DIF

Utrecht, 21 augustus 2015 - Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Rijkswaterstaat heeft de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden bij de ingang van het Noordzeekanaal  definitief gegund aan consortium OpenIJ. Dit consortium bestaande uit BAM-PGGM en VolkerWessels-DIF wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 26 jaar onderhouden van de nieuwe zeesluis.

Een nieuwe, grotere zeesluis moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren door getij-onafhankelijk ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De nieuwe zeesluis wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep. De bouw start begin 2016 en de nieuwe zeesluis is eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

Samenwerking

Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeente Velsen. Dit project wordt medegefinancierd vanuit het TEN-T programma van de Europese Unie.

Sluizenprogramma

De nieuwe zeetoegang IJmond is onderdeel van het Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat.

OpenIJ

In OpenIJ participeren BAM-PGGM en VolkerWessels-DIF. De bouw zal in opdracht van OpenIJ worden uitgevoerd door de combinatie BAM en VolkerWessels. De baggerwerkzaamheden zullen in onderaanneming worden uitgevoerd door Van Oord en Boskalis.

Koninklijke BAM Groep is een Europese bouwgroep, die werkmaatschappijen verenigt in de twee business lines Bouw en vastgoed en Infra, alsmede op het gebied van publiekprivate samenwerking. Momenteel realiseert BAM twee nieuwe zeesluizen in Antwerpen (in combinatie) en bij Brünsbuttel. Wereldwijd voert BAM gespecialiseerde bouw- en infrawerken uit. BAM heeft 23.000 medewerkers en een omzet van EUR 7,3 miljard (2014).

De coöperatie PGGM biedt institutionele klanten: vermogensbeheer, pensioenbeheer en bestuursadvisering. Op 30 juni 2015 beheerde PGGM voor diverse pensioenfondsen een vermogen van EUR 186,6 miljard. Als coöperatie helpt PGGM haar ongeveer 700.000 leden bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Daarnaast ontwikkelt PGGM – zelf of met strategische partners – innovatieve toekomstvoorzieningen door pensioen, zorg, wonen en werken met elkaar te verbinden.

VolkerWessels is een Nederlands concern met zo’n 120 ondernemingen. We zijn actief in drie gebieden: Nederland, Verenigd Koninkrijk en Canada/Verenigde Staten in drie divisies: bouw & vastgoed, infrastructuur en energie & telecom. VolkerWessels bouwt met circa 15.000 medewerkers aan wonen, werken, mobiliteit, energie & telecom. We ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, financieren, beheren, exploiteren en onderhouden. Dit doen we voor onze stakeholders: opdrachtgevers, financiers, medewerkers, leveranciers en de maatschappij in brede zin. VolkerWessels is een concern dat kansen benut en duurzame innovaties introduceert.

DIF is een onafhankelijke Nederlandse investeerder in infrastructuurprojecten dat voor in totaal EUR 2,8 miljard aan fondsen beheert. Door gerichte investeringsfondsen biedt DIF haar investeerders toegang tot hoog gekwalificeerde infrastructuur projecten die voor de lange termijn stabiele kasstromen realiseren, zoals publiek private samenwerking (PPS) en duurzame energie projecten. DIF is actief in Europa, Noord Amerika en Australië, en heeft kantoren in Amsterdam, Frankfurt, Londen, Parijs, Madrid, Toronto, Sydney en Luxemburg.

Nadere informatie: