RijnDijk Groep neemt BAM Steel Structures over

19 november 2004 19:38 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 19 november 2004 – De op 11 oktober 2004 gemelde besprekingen tussen Koninklijke BAM Groep nv en RijnDijk Groep bv omtrent de overname van BAM Steel Structures bv te Schiedam door RijnDijk Groep zijn afgerond. Tussen beide ondernemingen is volledige overeenstemming bereikt.

Door de samenvoeging ontstaat een hoogwaardige en gespecialiseerde staalverwerkende onderneming. Aansluiting van BAM Steel Structures bij een onderneming met vergelijkbare activiteiten leidt tot synergetische voordelen, die Koninklijke BAM Groep in mindere mate kan bieden. Dit geldt zowel op het gebied van productie en uitwisseling van kennis en ervaring, als op het terrein van verkoop en marktbenadering. De fusie heeft, voor zover thans wordt voorzien, geen nadelige gevolgen voor de betrokken medewerkers.

Partijen doen geen mededelingen over de verkoopsom.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.