Samengaan Van Oord ACZ en Ballast Ham Dredging een feit

19 december 2003 19:33 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik/Gorinchem, 19 december 2003 – De fusie tussen Ballast Ham Dredging (BHD) en Van Oord ACZ (zoals aangekondigd op 3 oktober 2003) is vandaag formeel tot stand gekomen.

De huidige aandeelhouders van Van Oord ACZ, MerweOord en NPM Capital verkrijgen een belang van 47,6% respectievelijk 30,9% in de nieuwe onderneming. Koninklijke BAM Groep nv (die BHD in volle eigendom hield) verkrijgt een belang van 21,5 procent in het gewone aandelenkapitaal van de nieuwe baggeronderneming Van Oord BV, alsmede cumulatief preferente financieringsaandelen ter waarde van € 70 miljoen. Partijen streven op korte termijn een aandeelhoudersstructuur na waarbij MerweOord minimaal 51% van de gewone aandelen houdt. Via een stemrechtovereenkomst met NPM kan MerweOord evenwel per direct 51% van het stemrecht uitoefenen.

Koninklijke BAM Groep versterkt door verkoop van BHD de balanspositie van de groep. Het garantievermogen van Koninklijke BAM Groep zal ultimo 2003 – overeenkomstig eerdere uitspraken – 18% à 19% van het balanstotaal bedragen. De uit hoofde van de transactie te ontvangen kasmiddelen (€ 260 miljoen) zullen worden aangewend ter aflossing van de overbruggingskredieten. Het restant van de overbruggingskredieten (€ 40 miljoen) zal naar verwachting nog vóór het einde van 2003 worden afgelost.

Van Oord BV neemt een toppositie in op de internationale waterbouwkundige markt. De omvang en samenstelling van de gezamenlijke baggervloot, alsmede de positie op de markt voor offshore-activiteiten en kustwaterbouw, in combinatie met de wereldwijde aanwezigheid staan hier borg voor.  BHD en Van Oord ACZ werkten in het verleden veelvuldig samen, onder meer op de omvangrijke landaanwinningprojecten in Singapore, in Hongkong en in Dubai. De omzetprognose (pro forma) voor 2003 van de gecombineerde onderneming bedraagt circa € 850 miljoen. Het totale aantal medewerkers bedraagt ongeveer 3.000.

Nadere informatie:
 

Koninklijke BAM Groep nv:

Pers: Drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21, ac.pronk@bamgroep.nl                         
Analisten: P. Verbraeken, (030) 659 88 56, p.verbraeken@bamgroep.nl

Van Oord BV:

Pers: Ir. A.G.M. Groothuizen, (0183) 642 200, bgroothuizen@voacz.com